Portal informacyjny, największa baza informacji o Darłowie, Darłówku i gminie Darłowo oraz interaktywne plany i mapy.

  SERWIS INFORMACYJNY

  INFORMACJE DLA TURYSTÓW

  BAZA NOCLEGOWA

  MAPY I PLANY

  DZIAŁ OGŁOSZEŃ

  REKLAMA

Auta Retro

REKLAMY

"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku
"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku

Ogłoszenia Katalog Foto galeria Mapy

 

Echo Darłowa

Sesja Rady Miejskiej z absolutorium dla burmistrza

We wtorek 24 czerwca  o godz. 10 w sali konferencyjnej darłowskiego ratusza rozpocznie się 54. zwyczajna sesja Rady Miejskiej.

Obrady rozpocznie sprawozdanie burmistrza Darłowa  z działań podejmowanych w okresie pomiędzy sesjami.

Porządek obrad jest bogaty i obejmuje następujące projekty uchwał w sprawie:

 • współpracy partnerskiej miast Darłowa i Ustki,
 • przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy darłowskiego samorządu z organizacjami pozarządowymi i wolontariatem",
 • przyjęcia sprawozdania  z realizacji „Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii za 2013"
 • przyjęcia „Sprawozdania z realizacji w 2013 r. zadań z zakresu wspierania rodziny",
 • przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej dla Darłowa za rok 2013",
 • sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
 • przyjęcia sprawozdania z realizacji uchwał Rady Miejskiej przekazanych do wykonania burmistrzowi miasta w roku 2013,
 • przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2013,
 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta Darłowa za rok 2013,
 • rozpatrzenie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia burmistrzowi miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2013,
 • zmian w budżecie miasta  na rok 2014,
 • zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta na lata 2014-2023,
 • zaliczenia ul. Stanisława Wyspiańskiego do drogi gminnej,
 • pozbawienia kategorii gminnej i wyłączenie z użytkowania części ul. J. Słowackiego,
 • wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości komunalnych z przeznaczeniem na lokalizację odpadów bytowych,
 • zbycia na własność działek gruntu zabudowanych stacjami transformatorowymi, na rzecz spółki Energa,
 • przyznania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich dotyczących zabytków,
 • zasad odpłatności za świadczenia udzielone przez przedszkola publiczne,
 • zmiany trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkól podstawowych i gimnazjów o uprawnieniach szkół publicznych,
 • przystąpienia miasta do wykonywania działalności w zakresie telekomunikacji.

Jak zwykle tak i teraz będzie trybuna obywatelska oraz wnioski zarządu osiedla i mieszkańców.

 

Leszek Walkiewicz
Darłowo, ED 6/2014

Auta Retro

strona główna

o nas

reklama

kontakt

Serwis informacyjny o Ziemi Darłowskiej

infopomorze.pl | iwczasy.pl | plan.darlowo.pl | plan.dabki.info | plan.wicie.info
mapa.gmina.darlowo.pl

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2005-2009 www.infodarlowo.pl, www.infopomorze.pl