Portal informacyjny, największa baza informacji o Darłowie, Darłówku i gminie Darłowo oraz interaktywne plany i mapy.

  SERWIS INFORMACYJNY

  INFORMACJE DLA TURYSTÓW

  BAZA NOCLEGOWA

  MAPY I PLANY

  DZIAŁ OGŁOSZEŃ

  REKLAMA

Auta Retro

REKLAMY

"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku
"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku

Ogłoszenia Katalog Foto galeria Mapy

 

Echo Darłowa

Już 10 lat pomaga rozwijać się dzieciom Miejska Świetlica Środowiskowa Bezpieczna Przystań w Darłowie

Miejska Świetlica Środowiskowa „Bezpieczna Przystań" w Darłowie powstała 24 maja 2004 z inicjatywy Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Rodzinie "Na Dzisiaj", któremu powierzono prowadzenie świetlicy. Burmistrz Darłowa Arkadiusz Klimowicz wyjaśniał wówczas, że świetlica ma być azylem dla dzieci, które takiego miejsca potrzebują, będzie miejscem gdzie dzieci będą mogły spędzić czas przed szkołą jak i po lekcjach. Pierwszą siedzibą świetlicy były klasztorne salki, gdzie nieodpłatnie dzięki Ojcom Franciszkanom odbywały się zajęcia dla potrzebujących dzieci. Pomieszczenia te zostały całkowicie wyremontowane i urządzone zgodnie z wymogami uczestników świetlicy. Wychowankowie nowo powstałej w darłowskim mieście placówki kwalifikowani byli przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie oraz pedagogów szkolnych. Pierwszą kadrę wychowawczą na świetlicy stanowiły panie Mariola Ozdoba, Janina Czaplińska, Magdalena Witkowska i Katarzyna Tocha, które wspierała Bożena Nowotnik. Funkcjonowanie świetlicy nie byłoby możliwe bez ówczesnego pełnomocnika burmistrza ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych pana Arkadiusza Sipa oraz przewodniczącej stowarzyszenia pomocy rodzinie „Na dzisiaj" Krystynie Mądry. Od początku działalności podopieczni świetlicy mogli liczyć na wsparcie gości z zaprzyjaźnionego niemieckiego miasteczka Gardelegen, którego burmistrz Konrad Fuchs przekazał na potrzeby świetlicy komputer, telewizor i 100 euro na zakup sprzętu sportowego. Dzięki uprzejmości zaprzyjaźnionego miasta wychowankowie świetlicy mogli w dniach od 9 do 16 sierpnia 2004 gościć na wakacjach w tym pięknym mieście położonym nieopodal Magdeburga. Pierwsze wakacje na świetlicy wypełniła również kolonia w Sudety do Sczawno-Zdroju. W kolejnych latach dzieci spędzały wakacyjny odpoczynek min. w Zakopanem - Murzasichle, Poronin, w Kotlinie Kłodzkiej - Sokolec, na Mazurach - Ełk, Gąsawie. Czas wakacji wypełniały różne wycieczki jak te do Sławska, gdzie dzieci uczestniczyły w festynie średniowiecznym. Odwiedziły również Koszalin i znajdującą się tam Wioskę Indiańską oraz wzięły udział w Leśnym Festynie w Kwasowie z okazji 80 - lecia „Lasów państwowych". Od kilku lat uczestniczymy w ogólnopolskiej akcji społecznej „Bezpieczne Wakacje". Zaangażowanie w program pozwala nam na dostęp do dedykowanych materiałów edukacyjnych opracowanych przez ekspertów w oparciu o materiały m.in. Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udostępnionych dla akcji bezpiecznewakacje.pl. Pozwoliło nam to w realizacji celów statutowych i promowanie zasad bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży, w tym dotyczących profilaktyki uzależnień, a także na promocje naszej placówki i kształtowanie jej pozytywnego wizerunku. Czas wakacji wypełniają także różnego rodzaju zajęcia- gry i zabawy sportowe, wyjścia nad morzem, zajęcia komputerowe, profilaktyczne czy projekty wakacyjne prowadzone przez wolontariuszy. Zajęcia edukacyjne na temat bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. We wrześniu 2004 dzieci odwiedził Chór Seniorów z Gardelegen, który przywiózł ze sobą stworzone przez wychowanków podczas pobytu w Garedelegen przedmioty z gliny oraz podarunki w postaci przyborów szkolnych i sprzętu kuchennego. Podopieczni świetlicy uczestniczyli w zajęciach sportowo- szkoleniowych Oyama Karate, prowadzonych przez Sensei Jacka Wojtukiewicza. Pod koniec roku do pomocy dzieciom zaangażowały się wolontariuszki z Klubu Młodzieżowego Wolontariatu przy Zespole Szkół im. Stefana Żeromskiego, którego opiekunką była Dorota Kuriata. Od 2013 na naszej świetlicy działa Punkt Wolontariatu. Wychowankowie świetlicy biorą udział w zbiórkach żywności, niosąc pomoc potrzebującym. Od początku wychowankowie uczęszczający do świetlicy angażowali się czynnie w imprezy organizowane w naszym mieście tj. 40 lat Spółdzielni Mieszkaniowej „Bałtyk" w Darłowie, corocznych festynów rodzinnych „Dzieci- dzieciom" organizowanych przez Dom Dziecka im. Janusza Korczaka, „Grunt to Rodzinka" organizowanych przez SP nr 3 w Darłowie lub „Biegu Flagi", „Laponii Św. Mikołaja". W specyfikę funkcjonowania świetlicy wpisane jest także organizacja wycieczek. Tradycją stały się wyjazdy z okazji Dnia Dziecka, podczas których dzieci mogły spędzić miło czas min. w gdańskim ZOO, Parku Dinozaurów w Łebie, Wiosce Hobbitów, Wiosce Indiańskiej w Kołobrzegu. W marcu 2007 świetlica przeniesiona została do budynku po dawnym Urzędzie Gminy Darłowo przy ul. O.D. Tynieckiego 2. Nowa lokalizacja sprawiła, że do dyspozycji wychowanków było więcej miejsca do pomocy w nauce, spożywania posiłków i zabawy. Tradycją świetlicy stało się także organizowanie uroczystych wigilii oraz śniadań wielkanocnych, podczas których wszyscy zasiadają przy stole, aby świętować. Od 1 stycznia 2009 została włączona w struktury Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Darłowie, a od 1 czerwca świetlica zmieniła siedzibę na pomieszczenia dydaktyczne Miejskiego Gimnazjum. Od tego roku bierzemy udział w przedstawieniach jasełkowych i z okazji dnia kobiet Od 1 stycznia 2012 jako placówka wsparcia dziennego funkcjonuje w oparciu o ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z 9 czerwca 2011 r. - Dziennik Ustaw Nr 149, poz. 887. Mieszcząca się w budynku Miejskiego Gimnazjum przy ulicy Franciszkańskiej 2, otwarta jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9- 18.W soboty i inne dni wolne od nauki (ferie świąteczne, rekolekcje, ferie zimowe i letnie) placówka czynna jest w godzinach od 9 -16. Obecną kadrę stanowią: Arkadiusz Płóciennik kierownik i wychowawca, wychowawczynie Mariola Ozdoba i Joanna Głębocka oraz Izabela Bednarczyk -pracownik kulturalno-oświatowy i Danuta Bartczak pracownik ds. lekkich. Głównym celem pracy Świetlicy jest podjęcie wobec dzieci i młodzieży z rodzin, dysfunkcyjnych i znajdujących się w trudnej sytuacji socjalnej działań dla dobra dzieci, które potrzebują szczególnej ochrony i pomocy, w trosce o ich harmonijny rozwój i przyszłą samodzielność życiową, dla zapewnienia ochrony przysługujących im praw i wolności, i pomoc dla rodziny przeżywającej trudności w opiekowaniu się i wychowywaniu dzieci. Cel ten realizujemy poprzez: wspieranie wychowawczej roli rodziny w integralnym rozwoju dziecka w jej naturalnym środowisku, wyrównanie dysproporcji edukacyjnych i wychowawczych u podopiecznych, profilaktykę uzależnień, rozwinięcie u wychowanków umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach życia codziennego i rozwiązywanie konfliktów, zapewnienie opieki wychowawczej, tworzenie warunków do nauki własnej i pomocy w szkole, wzmacnianie u wychowanków poczucia własnej wartości, wyrabianie i utrwalanie u wychowanków prawidłowych nawyków higieny, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz nabywanie umiejętności spożytkowania czasu wolnego, prowadzenie współpracy z podmiotami działającymi na rzecz dziecka zapewnienie minimum wyżywienia, prowadzenie zajęć z elementami socjoterapii. W roku szkolnym 2008/2009 dzieci uczyły się języka angielskiego w ramach projektu „COOL SCHOL ENGLISH CLUB". W 2013 otrzymaliśmy przyznaną przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej dotację z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie w ramach Resortowego Programu dofinansowania standardów placówek wsparcia dziennego w 2013. Środki te przeznaczone są na dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Projekt nasz miał na celu dostosowanie świetlicy do warunków bezpieczeństwa i higieny wynikających z w/w ustawy oraz doposażenie placówki w celu wzbogacenia oferty zajęć programowych. Otrzymaną kwotę przeznaczyliśmy na wymianę drzwi znajdujących się w użytkowanym przez nas budynku, zakup wykładzin do sal zajęciowych, wykonanie osłon na grzejniki oraz zakup telewizora, komputera i konsoli do gier. W 2013 roku otrzymaliśmy również grant wręczonym nam przez wolontariuszy biorących udział w projekcie Młodzieżowa Akademia filantropa. Realizacja tego projektu miała na celu danie szansy młodym osobom na naukę dotyczącą spraw społecznych, przedsiębiorczości społecznej i filantropii, dostrzegania potrzeb lokalnych społeczności, definiowania celów, nauki fundraisingu, rozwiązywania problemów i realizowania zadań na poziomie lokalnym, a przez to kształtowania własnych postaw społecznych. Ten innowacyjny program przedsiębiorczości społecznej oparty jest o modele filantropii i wolontariatu. Młodzieżowe Koło Darczyńców (YGC  - Youth Giving Circles) to grupa młodych ludzi z naszego miasta, która  postanowiła odwiedzić  organizacje, stowarzyszenia, grupy działające na terenie Darłowa i wyróżnić pięć najprężniej działających. Za otrzymane pieniądze zakupiliśmy na potrzeby świetlicy aparat fotograficzny. Wychowankowie przez obecność na świetlicy przynajmniej na czas pobytu izolowana jest od środowisk patologicznych. Mając zapewnioną opiekę, mogła na świetlicy ciekawie spędzić czas wolny, uzyskując przy tym odpowiednią pomoc, a także możliwość rozwoju relacji społecznych, uczyć się działań przedsiębiorczych i gospodarności, odpowiedzialności za wspólne dobro. „Bezpieczna Przystań" prowadzi swoją stronę internetową www.bezpiecznaprzystan.darlowo.pl i tam znajdują się dalsze aktualne informacje. Chętnych do odwiedzenia zapraszamy.

 

 

Leszek Walkiewicz
Darłowo, ED 6/2014

Auta Retro

strona główna

o nas

reklama

kontakt

Serwis informacyjny o Ziemi Darłowskiej

infopomorze.pl | iwczasy.pl | plan.darlowo.pl | plan.dabki.info | plan.wicie.info
mapa.gmina.darlowo.pl

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2005-2009 www.infodarlowo.pl, www.infopomorze.pl