Portal informacyjny, największa baza informacji o Darłowie, Darłówku i gminie Darłowo oraz interaktywne plany i mapy.

  SERWIS INFORMACYJNY

  INFORMACJE DLA TURYSTÓW

  BAZA NOCLEGOWA

  MAPY I PLANY

  DZIAŁ OGŁOSZEŃ

  REKLAMA

Auta Retro

REKLAMY

"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku
"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku

Ogłoszenia Katalog Foto galeria Mapy

 

Echo Darłowa

Jednomyślnie udzielono burmistrzowi absolutorium

We wtorek 24 czerwca w sali konferencyjnej darłowskiego ratusza obradowała się 54. zwyczajna sesja Rady Miejskiej.

Na początku sesji starosta sławieński Wojciech Wiśniowski uhonorował Kazimierza Kuligowskiego „Laurem Starosty" w kategorii zawsze pomocny ludziom przypominając jego zasługi i społeczne działania na rzecz ludzi biednych, kombatantów, inwalidów i innych.

Obrady rozpoczęto od sprawozdania burmistrza Darłowa z działań podejmowanych w okresie pomiędzy sesjami. Będzie ono zamieszczone na stronach internetowych miasta Darłowo.

Podczas sesji podjęto następujące uchwały:

 • o współpracy partnerskiej miast Darłowa i Ustki,
 • przyjęto sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy darłowskiego samorządu z organizacjami pozarządowymi i wolontariatem" za rok ubiegły,
 • przyjęto sprawozdanie z realizacji „Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii za 2013"
 • przyjęto „Sprawozdanie z realizacji w 2013 r. zadań z zakresu wspierania rodziny",
 • przyjęto „Ocenę zasobów pomocy społecznej dla Darłowa za rok 2013" i sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w roku 2013,
 • uchwalono przyjęcie sprawozdania z realizacji uchwał Rady Miejskiej przekazanych do wykonania burmistrzowi miasta w roku 2013,
 • zatwierdzono sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2013,
 • zatwierdzono sprawozdania finansowe oraz z wykonania budżetu miasta Darłowa za rok 2013,
 • jednomyślnie (15 radnych) udzieliło Arkadiuszowi Klimowiczowi burmistrzowi Darłowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2013,
 • na wniosek skarbnika dokonano kilku zmian w budżecie miasta na rok 2014,
 • równocześnie dokonane zmiany wprowadzono do wieloletniej prognozy finansowej miasta na lata 2014-2023,
 • na wniosek starosty sławieńskiego zaliczono część powiatowej ulicy Stanisława Wyspiańskiego (od ul. Bogusława X do ul. Żeromskiego) do drogi gminnej,
 • pozbawiono kategorii drogi gminnej i wyłączono z użytkowania części ul. J. Słowackiego,
 • wyrażono zgodę na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości komunalnych z przeznaczeniem na lokalizację odpadów bytowych,
 • wyrażono zgodę na zbycie na własność działek gruntu zabudowanych stacjami transformatorowymi, na rzecz spółki Energa,
 • przyznano dotację w kwocie 50 tys. złotych dla Parafii p.w. św. Gertrudy na dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich dotyczących zabytkowych malowideł na emporach i ławach,
 • ustalono zasady odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest miasto Darłowo
 • uchwalono zmianę trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów o uprawnieniach szkół publicznych, prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego
 • wyrażono zgodę na przystąpienia miasta do wykonywania działalności w zakresie telekomunikacji

Jak zwykle tak i teraz była Trybuna Obywatelska oraz wnioski zarządu osiedla i mieszkańców.

Z informacji burmistrza miasta przedstawionych na sesji wynika, że darłowski samorząd przystąpił do rozpoczęcia starań o środki z regionalnego programu operacyjnego, które będą przeznaczone na zagospodarowanie terenu przyległego do Mariny w celu uatrakcyjnienia tego terenu dla coraz liczniej przybywających do Darłowa żeglarzy.

 

Leszek Walkiewicz
Darłowo, ED 6/2014

Auta Retro

strona główna

o nas

reklama

kontakt

Serwis informacyjny o Ziemi Darłowskiej

infopomorze.pl | iwczasy.pl | plan.darlowo.pl | plan.dabki.info | plan.wicie.info
mapa.gmina.darlowo.pl

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2005-2009 www.infodarlowo.pl, www.infopomorze.pl