Portal informacyjny, największa baza informacji o Darłowie, Darłówku i gminie Darłowo oraz interaktywne plany i mapy.

  SERWIS INFORMACYJNY

  INFORMACJE DLA TURYSTÓW

  BAZA NOCLEGOWA

  MAPY I PLANY

  DZIAŁ OGŁOSZEŃ

  REKLAMA

Auta Retro

REKLAMY

"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku
"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku

Ogłoszenia Katalog Foto galeria Mapy

 

Echo Darłowa

Interpelacja

Radna Genowefa Klingiert złożyła do Przewodniczącego Rady Miasta następującą interpelację; Dotychczasowe działania dotyczące inwestycji i gospodarki miasta głęboko niepokoją mieszkańców Darłówka. Nieuchronnie zbliża się sezon turystyczny. Tymczasem, mimo iż wiosna już w pełni. Nie rozpoczęto przewidzianych w planie i w budżecie prac inwestycyjnych. Wnoszę zatem w imieniu mieszkańców i własnym o:

  • Modernizację ul. Marynarskiej przed sezonem;
  • Budowę przejścia na plażę przy ul. J.Muchy; (obecne przejście jest zapiaszczone, a pryzmy zalegającego piasku sięgają wysokości wałów wydmowych);
  • Doposażenie placu zabaw przy ul.Bosmańskiej oraz opracowanie koncepcji zakrzewienia i jej wykonania na tym placu i okolicznych (ul. Plażowa);
  • Wzmożenie działań dyscyplinujących w zakresie przestrzegania Uchwały RM, dotyczącej obowiązków właścicieli psów;

Plaga wałęsających się psów, z którą podejmowane działania operacyjne Straży Miejskiej są bezskuteczne zagrażają bezpieczeństwu mieszkańców stanowi zagrożenie sanitarno epidemiologiczne, a także pozostawia zanieczyszczenia. Z tych względów konieczne jest podjecie i skuteczne egzekwowanie środków przewidzianych w uchwale RM. Ogólne przekonanie o braku racjonalnego uzasadnienia w zaniechaniu, bądź też nie podejmowanie działań w w/w sprawach, wzmaga poczucie krzywdy mieszkańców Darłówka, tym bardziej, że podejmuje się działania mniej pilne jak modernizacja będącej w dobrym stanie ul Powstańców Warszawskich. Należałoby zatem ponownie rozważyć, być może pochopnie podejmowane decyzje, głównie inwestycyjne.
G. Klingiert

Od Redakcji: Rozumiemy troskę radnej z Darłówka tylko o jej okręg wyborczy, ale w Darłowie też trzeba prowadzić inwestycje. Skoro Rada Miejska uchwaliła budżet i podjęła stosowne decyzje to trzeba je realizować. Rewitalizacja starówki jest konieczna tym bardziej, że jej infrastruktura podziemna jest przestarzała. W dużej części starówki brak jest kanalizacji. Trzeba również pamiętać o sercu miasta.

W odpowiedzi na interpelację złożoną w dniu 5 kwietnia 2002 roku uprzejmie wyjaśniam co następuje:

  1. Dotyczy „Modernizacji ulicy Marynarskiej w Darłowie”. Budowa ulicy Marynarskiej w Darłowie wykonana będzie po zakończeniu sezonu letniego 2002 roku. Zakres prac wymaga przygotowania dotychczasowej napowietrznej linii energetycznej do parametrów uzbrojenia podziemnego (tj. skablowania linii napowietrznej). Obecnie w powyższej sprawie prowadzone są rozmowy z właścicielem linii Zakładem Energetycznym w Koszalinie, które umożliwią rozpoczęcie prac dopiero po sezonie . Aktualnie nie widzę żadnych zagrożeń nie wywiązywania się z ustalonego terminu realizacji inwestycji.
  2. Dotyczy „Budowy przejścia na plażę przy ul. J. Muchy w Darłowie”. Z końcem ubiegłego roku opracowana została „koncepcja budowy przejścia na plażę „ tunelem z miejscami do prowadzenia handlu i małej gastronomii.

Koncepcja została przedłożona do uzgodnienia w Urzędzie Morskim w Słupsku jako właścicielowi terenu. W miesiącu marcu br. odbyło się spotkanie robocze pracowników Urzędu Miejskiego oraz Projektanta z przedstawicielami Urzędu Morskiego, na którym wyjaśnione zostały wszelkie obawy związane z budową przedmiotowego przejścia, w szczególności sprawa rzędnych posadowienia tunelu.
W chwili obecnej na ukończeniu znajdują się prace związane z wykonaniem projektu technicznego budowy przejścia.
Doraźnie jeszcze przed rozpoczęciem sezonu letniego Ośrodek Sportu i Rekreacji w Darłowie udrożni ( odpiaszczy) dotychczasowe przejście w sposób umożliwiający normalne korzystanie wczasowiczom.

Burmistrz Ewa Kucharska

W odpowiedzi na interpelację złożoną przez Panią w dniu 5 kwietnia br. uprzejmie wyjaśniam , co następuje:

  1. W dniu 11 kwietnia 2002 roku firma „SATERNUS” Place Zabaw z Chorzowa uzupełniła plac zabaw przy ulicy Bosmańskiej w nowe urządzenie zabawowe podwójną huśtawkę. Został zrobiony również projekt zagospodarowania terenów zielonych przy ul. Plażowej i ul. Bosmańskiej. Nasadzenia będą wykonywane przez pracowników MPGK w maju br.
  2. Straż Miejska w ramach swoich kompetencji poucza i karze grzywnami właścicieli psów, którzy nie przestrzegają wymienionej w interpelacji uchwały z dnia 17 października 1997 roku Nr XXXVIII/353/97 Rady Miejskiej.

W ramach pouczeń otrzymują informację, w formie ulotki, o swoich obowiązkach a zarządcy budynków zostali zobowiązani do wywieszenia takich ulotek na tablicach ogłoszeń w swoich budynkach.

 


Darłowo, ED 5/2002

Auta Retro

strona główna

o nas

reklama

kontakt

Serwis informacyjny o Ziemi Darłowskiej

infopomorze.pl | iwczasy.pl | plan.darlowo.pl | plan.dabki.info | plan.wicie.info
mapa.gmina.darlowo.pl

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2005-2009 www.infodarlowo.pl, www.infopomorze.pl