Portal informacyjny, największa baza informacji o Darłowie, Darłówku i gminie Darłowo oraz interaktywne plany i mapy.

  SERWIS INFORMACYJNY

  INFORMACJE DLA TURYSTÓW

  BAZA NOCLEGOWA

  MAPY I PLANY

  DZIAŁ OGŁOSZEŃ

  REKLAMA

Auta Retro

REKLAMY

"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku
"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku

Ogłoszenia Katalog Foto galeria Mapy

 

wizyt: ogółem 10767276, w październiku 38814, dziś 125; on-line: 118

Echo Darłowa

Budżet miasta Darłowa na 2015 rok

W poniedziałek 29 grudnia na sesji Rady Miejskiej radni zdecydują o przyjęciu budżetu miasta Darłowo na 2015 rok.

 

Władze miasta prawie jedną trzecią budżetu przeznaczają na inwestycje. Za­pi­sa­ne w nim do­cho­dy mają wynosić 57.250.820 zł. Projekt budżetu przewiduje wydatki na kwotę 66.741.266 zł. Z tej sumy 20.864.621zł, czyli 31,3 procent planuje się przeznaczyć na wydatki majątkowe (czytaj inwestycje). Tak wysoki poziom wydatków inwestycyjnych utrzymuje się od kilku lat. Struktura planowanych wydatków w poszczególnych działach budżetowych przedstawia się następująco:
Na rybołówstwo i rybactwo przeznaczono 12.373.352 zł. W ramach tych wydatków całą sumę przeznaczono na kontynuację budowy infrastruktury przy nowym basenie rybackim w porcie Darłowo.

Wydatki na transport i łączność mają wynieść 7.597.576 zł. W ramach tych sum zaplanowano następujące inwestycje i remonty:

  • Poprawa dostępności do portu morskiego w Darłowie z sieci dróg krajowych i wojewódzkich poprzez budowę dróg dojazdowych - 5.797.178 zł
  • Budowa parkingu przy ul. Wyspiańskiego (etap I)-530.000 zł
  • Opracowanie projektu Budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Jana Pawła II i Tynieckiego -273.798 zł
  • Przebudowa podwórek na starym mieście (nawierzchnia i deszczówka) - 370.000 zł
  • Budowa nawierzchni ulicy wewnętrznej H. Sawickiej- 80.000 zł
  • Remonty dróg wewnętrznych 1.052.400 zł

Na turystykę przeznaczono -1.643.050 zł, z tego na budowę terminala pasażerskiego zaplanowano kwotę 1.400.000 zł, oraz na utrzymanie plaż i realizację projektu „Interface Plus" - 243.050 zł                                                                                                                       Na gospodarkę mieszkaniową planuje się przeznaczyć sumę- 2.446.180 zł
Na administrację publiczną zaplanowano wydatki w wysokości - 6.720.289 zł, w tym 196.375 na funkcjonowanie Rady Miejskiej, 50.000 zł na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, 641.000 zł na promocję miasta, 355.257 zł na reprezentacje miasta, tłumaczenia, utrzymanie cudzoziemców, wydawanie "Wiadomości Darłowskich", udział miasta w targach oraz składki członkowskie dla stowarzyszeń

Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową zaplanowano wydanie kwoty 939.804 zł, w tym 486.696 zł na Straż Miejską, 250 tys. zł na zadania ratownictwa wodnego
Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza w roku 2015 pochłoną 15.975.955 zł,. co stanowi 23,94% ogółu wydatków.

Na ochronę zdrowia zaplanowano wydatki na sumę 595.100 zł
Na opiekę społeczną i profilaktykę społeczną przeznaczono 8.812.435 zł.
Wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska wyniosą 5.343.896 zł, w tym 3.285.700 zł pójdzie na gospodarkę odpadami, 767.000 zł -na sprzątanie ulic, 444.100 zł na utrzymanie zieleni, 571.500 zł na oświetlenie ulic.
Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego zaplanowano wydatki na kwotę -1.412.764 zł, w tym na utrzymanie i działalność DOK - 947.153 zł, Biblioteki Miejskiej -372.111 zł.,  
Wydatki na kulturę fizyczną i sport mają wynieść 440.600.zł. Ponadto samorząd na przestrzeni roku 2015 planuje spłacić zaciągnięte kredyty na kwotę 2.882.906 zł.

 

Projekt budżetu miasta na rok 2015 został już przeanalizowany we wszystkich Komisjach Rady Miejskiej i oceniony pozytywnie, szczególnie za jego proinwestycyjny charakter. Planowana różnica między dochodami, a wydatkami w wysokości  9.490.446 zł zostanie pokryta z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 5 milionów złotych i wolnych środków w wysokości 7.138.392 zł. W budżecie miasta utworzono rezerwę ogólną w kwocie 250 tys. zł i rezerwę celową na sumę 383.838 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.
Mimo, że rok 2015 dla finansów miasta Darłowa nie będzie łatwy burmistrz miasta Arkadiusz Klimowicz zdecydował, aby nie podwyższać podatków. Tak się dzieje już od dwóch lat. Dzięki temu trochę pieniędzy pozostanie w kieszeniach darłowiaków.

 

Leszek Walkiewicz
Darłowo, ED 12/2014

Auta Retro

strona główna

o nas

reklama

kontakt

Serwis informacyjny o Ziemi Darłowskiej

infopomorze.pl | iwczasy.pl | plan.darlowo.pl | plan.dabki.info | plan.wicie.info
mapa.gmina.darlowo.pl

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2005-2009 www.infodarlowo.pl, www.infopomorze.pl