Portal informacyjny, największa baza informacji o Darłowie, Darłówku i gminie Darłowo oraz interaktywne plany i mapy.

  SERWIS INFORMACYJNY

  INFORMACJE DLA TURYSTÓW

  BAZA NOCLEGOWA

  MAPY I PLANY

  DZIAŁ OGŁOSZEŃ

  REKLAMA

Auta Retro

REKLAMY

"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku
"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku

Ogłoszenia Katalog Foto galeria Mapy

 

Echo Darłowa

Uchwalono plan rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych

Na wniosek dyrektora Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Andrzeja Głębockiego na niedawnej sesji Rady Miejskiej jednomyślnie uchwalono Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2015-2017.

 

MPGK Sp. z o.o. w latach 2015-2017 będzie dalej dostarczać do naszych mieszkań wodę oraz odprowadzać i oczyszczać ścieki. Budowa i modernizacja sieci wodociągowej związana jest z remontami lub wymianą nawierzchni dróg. Usuwa się wówczas wyeksploatowaną sieć wodociągową i buduje nową. Takie postępowanie znacznie zmniejsza możliwość wystąpienia awarii sieci. Niezależnie od wymiany starych sieci wodociągowych budowane będą nowe odcinki, na terenach zasiedlanych jak np. w rejonie ul. Stoczniowców. Nowy odcinek wodociągu o długości 400 mb w ul. Sportowej połączy magistralę wodociągową Darłowo - Darłówko-Wschodnie z instalacjami w ul. Morskiej i Lotników Morskich, co zapewni lepsze warunki przesyłu wody do Darłówka Zachodniego. Kontynuowana będzie modernizacja magistrali wodociągowej m.in. poprzez wymianę starych zasuw na nowe umożliwiające ich zamykanie z zewnątrz w sytuacji, gdy komora zasuw jest zalana wodą. Zmniejszy to straty wody i skróci czas usuwania ewentualnej awarii. Ponadto MPGK przystąpi do opracowywania dokumentacji technicznej na budowę nowych odcinków magistrali wodociągowej, łączącej Stacje Wodociągową z Darłówkiem Zachodnim. Powstanie również projekt sieci wodociągowej dla terenów wzdłuż ul. Nadmorskiej.

Nowy plan rozwoju obejmuje również modernizację stacji uzdatniania i ujęcia komunalnego. Wymienione zostaną m.in. filtry i pompy na mniej energochłonne, a zbiornik wody w wieży ciśnień zostanie powleczony nową powłoką wysokoodporną na korozję. Poprzez montaż przepływomierzy z rejestratorami szczególnie na nowych połączeniach sieciowych zostaną opomiarowane strefowo dalsze sieci. Kontynuowane będzie opomiarowanie odbiorców indywidualnych wodomierzami z rejestratorami i zdalnym odczytem zużycia wody bez konieczności wchodzenia na posesję lub do mieszkania.

Zmodernizowane zostaną też obiekty, urządzenia i kolektory służące do przepompowywania i oczyszczania ścieków, w tym na osiedlu: Wyspiańskiego, Karłowicza oraz ulicach Grottgera, Traugutta, Morskiej, Kotwicznej, Wilków Morskich, Kaszubskiej, Pomorskiej, Południowej i Marynarskiej.

Na wszystkie te inwestycje nakłady finansowe w poszczególnych latach wyniosą: 2015- 1160 tys. zł; 2016-1130 tys. zł; 2017- 1010 tys. zł.

 

Leszek Walkiewicz
Darłowo, ED 1/2015

Auta Retro

strona główna

o nas

reklama

kontakt

Serwis informacyjny o Ziemi Darłowskiej

infopomorze.pl | iwczasy.pl | plan.darlowo.pl | plan.dabki.info | plan.wicie.info
mapa.gmina.darlowo.pl

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2005-2009 www.infodarlowo.pl, www.infopomorze.pl