Portal informacyjny, największa baza informacji o Darłowie, Darłówku i gminie Darłowo oraz interaktywne plany i mapy.

  SERWIS INFORMACYJNY

  INFORMACJE DLA TURYSTÓW

  BAZA NOCLEGOWA

  MAPY I PLANY

  DZIAŁ OGŁOSZEŃ

  REKLAMA

Auta Retro

REKLAMY

"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku
"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku

Ogłoszenia Katalog Foto galeria Mapy

 

Echo Darłowa

Złóż wniosek o wydanie Karty Rodziny Wielodzietnej

Z nowym rokiem 2015 weszła w życie Ustawa o Ogólnopolskiej Karcie Dużej Rodziny. Według szacunków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Darłowie  mieszka ok. 150 rodzin wielodzietnych, które powinny korzystać z dokumentu, jakim jest Karta członka rodziny wielodzietnej.

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Karta dotyczy rodziców, opiekunów i placówek opiekuńczych. Aby otrzymać kartę należy wypełnić i złożyć wniosek o przyznanie karty do Urzędu Miejskiego w Darłowie osobiście lub przez Internet (wraz z zeskanowanymi dokumentami).                                                                     Dzięki Karcie Dużej Rodziny osoby z rodzin wielodzietnych otrzymają m.in. zniżki na przejazdy kolejowe - 37 proc. na bilety jednorazowe oraz 49 proc. na miesięczne; zniżki w opłatach paszportowych - 75 proc. w przypadku dzieci i 50 proc. dla rodziców i małżonków rodziców. Karta uprawnia do zniżek w niektórych: muzeach, parkach narodowych, rezerwatach przyrody i ośrodkach sportowo- rekreacyjnych. Dla członków Kart Dużej rodziny osobne ulgi w wysokości 25 % przy jednoczesnym podróżowaniu 3 osób z rodziny przyznają Koleje Intercity. Karta Dużej Rodziny posiada jeden, ogólnopolski wzór. Ma wymiary 54x85,6 mm. Znajduje się na niej m.in. imię i nazwisko oraz numer PESEL jej posiadacza oraz data ważności karty, jej numer, skrót „KDR" pisany alfabetem Braille'a Urząd Miejski w Darłowie wydał już 29 Kart Dużej Rodziny, a w załatwianiu jest dalszych 11. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy referatu oświaty i spraw społecznych,  w UM pokój nr 1 lub telefonicznie pod numerem telefonu 94 314 22 23 wew. 234.

Jakie dokumenty należy złożyć:

  1. wniosek o przyznanie karty lub wydanie jej duplikatu,
  2. w przypadku rodzica - dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
  3. w przypadku małżonka rodzica - dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;
  4. w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia - akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
  5. w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
  6. w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
  7. w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
  8. w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Wzory dokumentów i druków potrzebnych do wydania KDR znajdują się na stronie internetowej miasta Darłowa  u dołu 1 strony zakładka Karta dużej rodziny.

 

Leszek Walkiewicz
Darłowo, ED 1/2015

Auta Retro

strona główna

o nas

reklama

kontakt

Serwis informacyjny o Ziemi Darłowskiej

infopomorze.pl | iwczasy.pl | plan.darlowo.pl | plan.dabki.info | plan.wicie.info
mapa.gmina.darlowo.pl

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2005-2009 www.infodarlowo.pl, www.infopomorze.pl