Portal informacyjny, największa baza informacji o Darłowie, Darłówku i gminie Darłowo oraz interaktywne plany i mapy.

  SERWIS INFORMACYJNY

  INFORMACJE DLA TURYSTÓW

  BAZA NOCLEGOWA

  MAPY I PLANY

  DZIAŁ OGŁOSZEŃ

  REKLAMA

Auta Retro

REKLAMY

"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku
"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku

Ogłoszenia Katalog Foto galeria Mapy

 

Echo Darłowa

Co uchwaliła Rada Miejska w Darłowie

W czwartek 14 maja w sali konferencyjnej darłowskiego ratusza odbyła się 6. w tej kadencji sesja Rady Miejskiej.

Sesja rozpoczęła się od sprawozdania burmistrza miasta z działań podejmowanych w okresie pomiędzy sesjami. Przedstawił je radnym sekretarz Krzysztof Walków. W Trybunie Obywatelskiej nikt głosu nie zabrał. Natomiast bardzo dużo pytań zadawali radni z Darłówka, niekiedy nieistotnych. Wiele z tych pytań można by wyjaśnić na posiedzeniach komisji- stwierdziła Krystyna Różańska. Właściwe obrady rozpoczęto od rozpatrzenia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi. Oceniono go pozytywnie, co znalazło odzwierciedlenie w podjęciu uchwały. Następnie uchwalono pakiet trzech uchwał dotyczących pomocy społecznej: Sprawozdania z realizacji w 2014 r. zadań z zakresu wspierania rodziny; Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2014" i „Sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2014r.

Dalej radni zapoznali się z raportem z realizacji Programu Ochrony Środowiska za lata 2013-2014 przygotowanym przez niezależnych poznańskich specjalistów. Raport pozytywnie ocenia działania samorządu w ochronie środowiska, a jednocześnie stwierdza, że w kolejnych latach, konieczne są dalsze nakłady finansowe na ochronę miejscowego środowiska.

Kolejnym punktem obrad było zajęcie stanowiska Rady w sprawie uchwalenia statutów dla pięciu darłowskich osiedli. Kluczowym elementem tworzącym współczesny kształt polskich rad osiedli jest ustawa o samorządzie terytorialnym z 1990 r., która przyniosła ustrojową zmianę dla polskich miast i gmin. Na poziomie dzielnic miast ustawa zawiera zapis o możliwości tworzenia przez gminy jednostek pomocniczych w postaci dzielnic miejskich i osiedli (oraz sołectw na wsi). Rady osiedli w Darłowie istnieją od 1990 r., podobnie jak w innych miastach. One najlepiej wiedzą, co i w jakiej kolejności jest potrzebne dla danego osiedla. Projekty statutów osiedli były konsultowane ze społeczeństwem i prawnikami. Większością głosów przy 2 głosach sprzeciwu i 2 wstrzymujących uchwalono statuty dla osiedli: Zachód, Południe, Bema, Centrum, Darłówko.

O tej porze roku zachodzi konieczność podjęcia uchwały precyzującej obszary i zakresy działania darłowskich morskich kąpielisk, aby dobrze funkcjonowały w sezonie. W dyskusji nad kąpieliskami radni z Darłówka wskazywali na konieczność zarówno poszerzenia obszarów plaż strzeżonych oraz wydłużenia okresu ich działania w latach następnych.

Na wniosek skarbnika miasta Rada dokonała korekty budżetu miasta i związanej z nim wieloletniej prognozy finansowej.  Zmiana w budżecie umożliwia m.in. rozszerzenie zadania inwestycyjnego związanego z poprawą dostępności do portu poprzez budowę dróg dojazdowych. Ponadto Rada pozytywnie rozpatrzyła trzy projekty uchwały w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla trzech obszarów: centrum Darłowa, kwartału pomiędzy ulicami: F. Chopina, M. Karłowicza, K. Kurpińskiego i W. Lutosławskiego oraz Darłowa wschodniego.

 

Leszek Walkiewicz
Darłowo, ED 5/2015

Auta Retro

strona główna

o nas

reklama

kontakt

Serwis informacyjny o Ziemi Darłowskiej

infopomorze.pl | iwczasy.pl | plan.darlowo.pl | plan.dabki.info | plan.wicie.info
mapa.gmina.darlowo.pl

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2005-2009 www.infodarlowo.pl, www.infopomorze.pl