Portal informacyjny, największa baza informacji o Darłowie, Darłówku i gminie Darłowo oraz interaktywne plany i mapy.

  SERWIS INFORMACYJNY

  INFORMACJE DLA TURYSTÓW

  BAZA NOCLEGOWA

  MAPY I PLANY

  DZIAŁ OGŁOSZEŃ

  REKLAMA

Auta Retro

REKLAMY

"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku
"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku

Ogłoszenia Katalog Foto galeria Mapy

 

Echo Darłowa

W Darłowie debatowano nad Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego

W sali konferencyjnej hotelu Jan 12 października marszałek Woj. Zachodniopomorskiego zorganizował spotkanie, na którym szeroko prezentowano możliwości uzyskania dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Konferencję zainaugurowała prezentacja multimedialna gospodarza Darłowa Arkadiusza Klimowicza, która pokazała wszechstronny rozwój Darłowa na przestrzeni ostatniego dziesięciolecia.

Rozpoczyna się kolejny etap wykorzystania funduszy europejskich na rzecz rozwoju regionów. Są już zatwierdzone przez Komisję Europejską większe fundusze dla Województwa Zachodniopomorskiego z podziałem środków na poszczególne osie priorytetowe. W okresie 2014-2020 Pomorze Zachodnie ma otrzymać 1,6 miliarda euro. Wsparcie pochodzące z Programu Regionalnego koncentruje się na trzech podstawowych obszarach: gospodarka, infrastruktura i społeczeństwo. Program składa się z 10 Osi Priorytetowych. Zdecydowana większość środków ok. 72% całkowitej alokacji przeznaczonej na Program pochodzić będzie z EFRR. 1,15 mld. zostanie przeznaczone na rozwój potencjału społeczno-gospodarczego poprzez wspieranie projektów zakładających wzrost zatrudnienia, rozwój przedsiębiorczości, rozbudowę infrastruktury wzrost innowacyjności i konkurencyjności gospodarczej, poprawę ochrony środowiska.

Pozostałe 28% czyli ok. 450 mln euro budżetu Programu pochodzące z EFS. ukierunkowanych zostanie na wyrównywanie szans na rynku pracy, wzrost zatrudnienia, inwestycje w kapitał ludzki. Mówił o tym w wystąpieniu programowym wicemarszałek woj. zachodniopomorskiego Tomasz Sobieraj. O instrumentach wsparcia na rzecz rozwoju gospodarczego, na rzecz infrastruktury technicznej, ochrony środowiska, infrastruktury publicznej oraz na rzecz kapitału społecznego mówili kolejni przedstawiciele Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, Urzędu Marszałkowskiego, Wojewódzkiego urzędu Pracy i inni.

 

Leszek Walkiewicz
Darłowo, ED 10/2015

Auta Retro

strona główna

o nas

reklama

kontakt

Serwis informacyjny o Ziemi Darłowskiej

infopomorze.pl | iwczasy.pl | plan.darlowo.pl | plan.dabki.info | plan.wicie.info
mapa.gmina.darlowo.pl

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2005-2009 www.infodarlowo.pl, www.infopomorze.pl