Portal informacyjny, największa baza informacji o Darłowie, Darłówku i gminie Darłowo oraz interaktywne plany i mapy.

  SERWIS INFORMACYJNY

  INFORMACJE DLA TURYSTÓW

  BAZA NOCLEGOWA

  MAPY I PLANY

  DZIAŁ OGŁOSZEŃ

  REKLAMA

Auta Retro

REKLAMY

"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku
"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku

Ogłoszenia Katalog Foto galeria Mapy

 

Echo Darłowa

W darłowskim ratuszu obradowała Rada Seniorów

W sali konferencyjnej darłowskiego ratusza 26 października na inauguracyjnym posiedzeniu obradowała Rada Seniorów pod przewodnictwem Jerzego Surowca.

W sprawach porządkowych ustalono, że najlepszym dniem tygodnia na spotkania RS jest środa i godzina 12. Posiedzenia RS odbywać się będą raz na kwartał. Przewodniczący zgłosił wniosek, aby projekty uchwał dotyczących seniorów i polityki związanej seniorami dostarczano członkom RS do zaopiniowania na ok. tydzień przed posiedzeniem Rady Seniorów. Kierownik referatu oświaty spraw społecznych i zarazem przedstawiciel burmistrza w RS Zbigniew Mielczarski zreferował zebranym projekt uchwały Rady Miejskiej, dotyczący Programu współpracy miasta Darłowo z organizacjami pozarządowymi i wolontariatem na rok 2016. Poinformował również, że na ten cel miasto przeznaczyło na rok przyszły kwotę 576 tys. zł. w tych sumach będzie też kwota 20 tys. zł na wkład własny organizacji pozarządowych starających się o pozyskiwanie środków na ważne przedsięwzięcia. Ponadto pracownicy Urzędu Miejskiego w Darłowie omówili następujące projekty uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej, powiązane z życiem społecznym seniorów:.

 • w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy -Miasto Darłowo za I półrocze 2015 r.;
 • w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasto Darłowo, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2015 r.,
 • w sprawie zmian budżetu Miasta Darłowo na rok 2015 i zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Darłowo na lata 2015-2024;

Do zaprezentowanych projektów członkowie Rady Seniorów nie zgłosili żadnych uwag. W dalszym toku obrad zebrani omówili i przyjęli następujące propozycje do projektu planu pracy Rady Seniorów na rok 2016:

 • Funkcjonowanie i zadania Rady Seniorów w Darłowie, opracowanie logo darłowskiej Rady Seniorów,
 • Zorientowanie się w potrzebach seniorów-opracowanie diagnozy, przeprowadzenie ankiety wśród darłowskich seniorów odnośnie zgłaszanych przez nich potrzeb oraz problemów,
 • Konsultacje w zakresie działalności z innymi podmiotami oraz z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się problematyką seniorów,
 • Aktywizacja społeczna i obywatelska osób starszych,
 • Karta Seniora-przystąpienie do zachodniopomorskiej Karty Seniora, promocja i propagowanie Karty wśród starszych mieszkańców miasta,
 • Bariery architektoniczne, niedogodności - poruszanie kwestii bezpieczeństwa osób starszych,
 • Profilaktyka i ochrona zdrowia - rozpowszechniane wśród seniorów informacji o badaniach profilaktycznych oraz rehabilitacji i usługach opiekuńczych dla seniorów,
 • Życie kulturalne seniorów - włączanie starszych mieszkańców miasta w życie społeczne, uczestnictwo w Dniach Seniora, świętach i uroczystościach związanych z działalnością seniorów.

Ustalono, iż plan pracy seniorów będzie zmieniał się w zależności od potrzeb starszych mieszkańców miasta oraz zgłaszanych przez nich wniosków i uwag.

Ponadto członkowie Rady zgłosili do rozpatrzenia we współpracy z Miastem Darłowo następujące wnioski dotyczące funkcjonowania osób starszych w naszym mieście:

 1. Brak miejsca na zjazd rowerem czy wózkiem dla osób starszych i niepełnosprawnych na wybudowanym nowym moście w Darłowie. Jak ustalono zgłoszony wniosek stanowi przykład bariery architektonicznej a zjazd przy moście jest miejscem niedostosowanym do potrzeb osób starszych.
 2. Brak konserwacji miejsc siedzących w postaci ławek mieszczących się na Wyspie Łososiowej w Darłowie.
 3. Brak oznakowania przejazdów dla rowerzystów na ulicy Powstańców Warszawskich, stanowiącą ulicę główną naszego miasta. Jest to istotny problem w zakresie bezpieczeństwa osób poruszających się pieszo po darłowskim chodniku, bowiem brak oznakowania przejazdów dla osób poruszających się na rowerach, skutkuje nieodpowiednim poruszaniem się rowerzystów po ulicy i chodniku oraz związanym z tym ryzykiem wypadków.

Członkowie Rady wraz z przedstawicielami Urzędu Miejskiego ustalili wspólnie, iż rozpatrzenie powyższych wniosków zostanie omówione na następnym posiedzeniu Rady.

 

L. Walkiewicz
Darłowo, ED 10/2015

Auta Retro

strona główna

o nas

reklama

kontakt

Serwis informacyjny o Ziemi Darłowskiej

infopomorze.pl | iwczasy.pl | plan.darlowo.pl | plan.dabki.info | plan.wicie.info
mapa.gmina.darlowo.pl

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2005-2009 www.infodarlowo.pl, www.infopomorze.pl