Portal informacyjny, największa baza informacji o Darłowie, Darłówku i gminie Darłowo oraz interaktywne plany i mapy.

  SERWIS INFORMACYJNY

  INFORMACJE DLA TURYSTÓW

  BAZA NOCLEGOWA

  MAPY I PLANY

  DZIAŁ OGŁOSZEŃ

  REKLAMA

Auta Retro

REKLAMY

"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku
"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku

Ogłoszenia Katalog Foto galeria Mapy

 

wizyt: ogółem 8317282, w wrześniu 29266, dziś 993; on-line: 190

Echo Darłowa

Budżetowa sesja Rady Miejskiej

W poniedziałek 21 grudnia o godz. 13 w darłowskim ratuszu rozpocznie się 17. w tej kadencji zwyczajna sesja Rady Miejskiej.

Głównym tematem obrad będzie dyskusja i uchwalenie budżetu miasta Darłowa na rok 2016. Będą również zmiany w tegorocznym budżecie miasta i ustalenie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Jak zwykle przy zmianach budżetowych zachodzi konieczność ich wprowadzenia w wieloletniej prognozie wydatków na lata 2015- 2025. Następnie radni rozpatrzą projekt uchwały sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania w Centrum Darłowa i Darłówku wschodnim.  Dalej podejmą uchwałę o bezprzetargowym wydzierżawieniu nieruchomości komunalnych z przeznaczeniem na lokalizację składowania odpadów.  Rozpatrzą też projekt Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Darłowa na rok 2016 i w głosowaniu wyrażą swoje zdanie. W dalszym toku obrad radni rozpatrzą projekty następujących uchwał w sprawie:

  • zmian w Lokalnym programie wspierania edukacji uzdolnionych uczniów,
  • pozbawienia kategorii drogi gminnej i wyłączenia z użytkowania części ul. Zygmunta III Wazy,
  • aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Darłowa na lata 2015-2030,
  • uchwalenia zmian w regulaminie utrzymania czystości i porządku
  • uchwalenia zmian w systemie sposobu i zakresu świadczenia usług  odbierania odpadów komunalnych,
  • uchwalenia zmiany wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  • Ustalenia granic osiedli miasta Darłowo i zniesienie sołectwa jako jednostki pomocniczej,
  • rozpatrzenia skargi na burmistrza Darłowa,
  • zatwierdzenia sprawozdania z kontroli przeprowadzonej w MOPS.

Ponadto rada wysłucha informacji o strukturze i stanie bezrobocia w powiecie sławieńskim ze szczególnym uwzględnieniem miasta Darłowa.

 

L. Walkiewicz
Darłowo, ED 12/2015

Auta Retro

strona główna

o nas

reklama

kontakt

Serwis informacyjny o Ziemi Darłowskiej

infopomorze.pl | iwczasy.pl | plan.darlowo.pl | plan.dabki.info | plan.wicie.info
mapa.gmina.darlowo.pl

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2005-2009 www.infodarlowo.pl, www.infopomorze.pl