Portal informacyjny, największa baza informacji o Darłowie, Darłówku i gminie Darłowo oraz interaktywne plany i mapy.

  SERWIS INFORMACYJNY

  INFORMACJE DLA TURYSTÓW

  BAZA NOCLEGOWA

  MAPY I PLANY

  DZIAŁ OGŁOSZEŃ

  REKLAMA

Auta Retro

REKLAMY

"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku
"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku

Ogłoszenia Katalog Foto galeria Mapy

 

wizyt: ogółem 8316369, w wrześniu 28770, dziś 497; on-line: 236

Echo Darłowa

W Darłowie radzono o bezrobociu i jego zmniejszaniu

Jednym z ważnych punktów obrad przedświątecznej sesji Rady Miejskiej w Darłowie była sprawa bezrobocia w Darłowie i w powiecie sławieńskim przedstawiona przez Powiatowy Urząd Pracy.

Wskaźnik bezrobocia w Darłowie, czyli stosunek liczby bezrobotnych do liczby ludności w wieku produkcyjnym (18-65 lat) na koniec października 2015 wyniósł 9,8%.  Spadła również stopa bezrobocia. Od kilku lat notujemy wyraźne zmniejszenie bezrobocia zarówno w mieście Darłowie, jak i w powiecie sławieńskim, przy czym spadek bezrobocia w Darłowie jest znacznie wyższy aniżeli w powiecie. W roku 2012 w Darłowie było 1094 bezrobotnych. Rok później ich liczba zmniejszyła się do 1052. W 2014 ich liczba sadła do 956, a roku 2015 wynosi jedynie 863. W tej liczbie znajduje się 428 kobiet. Liczba osób bezrobotnych w wieku do 25 lat w analogicznym okresie spadła ze 140 w roku 2012 do 78 w roku 2015. Zmniejszyła się również liczba bezrobotnych w wieku powyżej 50 lat z 370 w 2012 do 331 w 2015. Spadła ilość długotrwale bezrobotnych z 567 w roku 2012 do 472 w roku bieżącym.  W ogólnej liczbie bezrobotnych największą grupę - 257 osób stanowią ci, którzy zaledwie ukończyli lub nie gimnazjum i nie mają żadnego zawodu.   Grupa bezrobotnych z zasadniczym zawodowym wykształceniem liczy 240 osób.  Ze średnim wykształceniem ogólnokształcącym jest 132 bezrobotnych. Liczba bezrobotnych mających ukończone średnie zawodowe lub policealne wynosi 146 osób. Pośród bezrobotnych jest także 88 osób z wyższym wykształceniem.  Powiatowy Urząd Pracy oprócz pośrednictwa na rynku pracy prowadzi szkolenia, organizuje prace interwencyjne, staże zawodowe, dofinansowuje wyposażenia stanowisk pracy oraz podejmowanie działalności gospodarczej. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się zarówno w Darłowie jak i w powiecie staże dla bezrobotnych. PUP w Sławnie w roku 2015 skierował do pracy na staże zawodowe 568 osób. Umożliwiają one zdobycie doświadczenia, które wpływa na wzmocnienie pozycji tych osób na rynku pracy. Za mała liczba nowych miejsc pracy powoduje, że część darłowskiej młodzieży po ukończeniu studiów, techników czy liceów przenosi się do większych miast lub wyjeżdża za granicę.

Po wcześniejszym zbudowaniu niezbędnej infrastruktury sprawa tworzenia nowych miejsc pracy dla mieszkańców Darłowa stała się priorytetem mówił na sesji Rady Miejskiej Arkadiusz Klimowicz - burmistrz Darłowa.  W latach najbliższych Darłowie zostanie utworzony szereg nowych miejsc pracy, które części osób dadzą szanse na zatrudnienie.  W roku 2016 na terenie po byłej odlewni żeliwa będzie uruchomiona fabryka domów mobilnych i szkieletowych, która planuje zatrudnić początkowo blisko 100 a docelowo 150 osób.    O wydanie pozwolenia na budowę w Darłówku zachodnim piwnego browaru wystąpił niedawno właściciel browaru Ciechan Marek Jakubiak. W utworzonej niedawno Darłowskiej Podstrefie Słupskiej Strefy Ekonomicznej ma zamiar zbudować swoje przedsiębiorstwo niemiecka wytwórnia słynnych darłowskich wędlin. Przed świętami miasto wydało decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla Budowy stacji paliw płynnych z wiatą nad dystrybutorami, budynkiem stacji paliw, pawilonem handlowym z zapleczem socjalnym dla pracowników, która ma powstać przy w Darłowie ul. Gen Sowińskiego.  W ten sposób władze miasta starają się ułatwiać inwestorom realizację ich przedsięwzięć. Jednocześnie darłowski samorząd chce lepiej dostosować szkolnictwo ponadgimnazjalne do potrzeb rynku pracy. Dlatego w ramach Zespołu Szkół im. S. Żeromskiego ma powstać Technikum, które ruszy najprawdopodobniej w nowym roku szkolnym. Będzie ono kształcić przy współpracy z Politechniką Koszalińską specjalistów energetyki odnawialnej. Tego typu fachowcy potrzebni są i będą przy budowie i obsłudze elektrowni wiatrowych, instalacji fotowoltaicznych, pomp cieplnych i innych nowoczesnych technologii.

 

L. Walkiewicz
Darłowo, ED 12/2015

Auta Retro

strona główna

o nas

reklama

kontakt

Serwis informacyjny o Ziemi Darłowskiej

infopomorze.pl | iwczasy.pl | plan.darlowo.pl | plan.dabki.info | plan.wicie.info
mapa.gmina.darlowo.pl

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2005-2009 www.infodarlowo.pl, www.infopomorze.pl