Portal informacyjny, największa baza informacji o Darłowie, Darłówku i gminie Darłowo oraz interaktywne plany i mapy.

  SERWIS INFORMACYJNY

  INFORMACJE DLA TURYSTÓW

  BAZA NOCLEGOWA

  MAPY I PLANY

  DZIAŁ OGŁOSZEŃ

  REKLAMA

Auta Retro

REKLAMY

"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku
"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku

Ogłoszenia Katalog Foto galeria Mapy

 

Echo Darłowa

Waldemar Wieczorek - kierownik MOPS-u w Darłowie, który będzie poprzez swoich pracowników wdrażał Program 500+

Program 500+ w Darłowie

Dzięki rządowemu Programowi 500+ do Darłowa trafi 3,7 miliona złotych trafi do rodzin w Darłowie. Redystrybucją tych środków zajmie się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Dlatego nie może dziwić wywiad z Panem Waldemarem Wieczorkiem, kierownikiem MOPS-u.

Dlaczego to Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej będzie zajmował się przekazywaniem środków rodzinom ?

WW. Ustawa z dnia 17 lutego 2016 o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci  wprowadziła nowe  tzw. świadczenie wychowawcze  w wysokości 500 zł miesięcznie  na każde drugie i kolejne dziecko bez dodatkowych warunków. Rodziny, których dochód na osobę nie przekroczy 800 zł  lub 1.200 zł  w  przypadku wychowywania  dziecka niepełnosprawnego otrzymają 500 zł również na pierwsze dziecko.  Organem właściwym do realizacji tego zadania jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta, właściwego  na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze. Decyzją organu właściwego zadanie to  bedzie przekazane do realizacji do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Darłowie z uwagi na to, że duża część osób , które będą się ubiegały o to świadczenie jest już w bazie MOPS , bo  korzysta ze świadczeń rodzinnych .

Czy w związku z nowym wyzwaniem zaplanował Pan konieczność dodatkowego zatrudnienia, czy doposażenia ?

WW. W związku z nowym zadaniem przed którym stanie Ośrodek konieczne jest zatrudnienie co najmniej 2 dodatkowych osób, szczególnie  w tym pierwszym okresie, w którym wszyscy będą chcieli jak najszybciej złożyć wniosek  o świadczenie wychowawcze.  Również niezbędne jest doposażenie Ośrodka w sprzęt tj. komputery, serwer.

Jak odbywać się będzie droga rodziców po świadczenie ?

WW. W związku z przekazaniem zadania do MOPS, wnioski w sprawie świadczenia wychowawczego będą przyjmowane w siedzibie MOPS-u . Dla ułatwienia osobom ubiegającym się o przyznanie  świadczenie na drugie i kolejne dzieci( bez dochodu)  wyznaczone zostaną inne punkty na terenie miasta przyjmowania wniosków np. w Urzędzie Miasta, w placówkach oświatowo-wychowawczych. Informacja w tej sprawie zostanie podana do publicznej wiadomości.   W MOPS również zostanie uruchomionych kilka stanowisk do przyjmowania wniosków. Oprócz  wniosku składanego w formie papierowej  można będzie również złożyć wniosek  za pomocą systemu teleinformacyjnego tj: utworzonego przez ministra właściwego ds. rodziny- portalu informacyjno-usługowego „empatia", udostępnionego przez zakład ubezpieczeń społecznych, bankowość elektroniczną.

Jakiej wielkości pieniędzy przypadnie darłowianom ?

WW. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaplanowało dla każdej gminy określone środki  na realizację programu 500+. Wielkość tych środków może ulec zmianie w trakcie realizacji programu.  Na starcie  dla m. Darłowa zaplanowano kwotę 3.729.443 zł , z czego na obsługę ma przypaść kwota 74.589 zł ( 2 %).

Czy program 500+ spowoduje zmniejszenie przyznawania innych świadczeń ?

WW. Z uwagi na  to,  że  świadczenia wychowawcze nie będą wliczane do dochodu uprawniającego do innych świadczeń wypłacanych przez MOPS  tj, świadczeń rodzinnych, świadczeń pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego oraz dodatków mieszkaniowych  nie zachodzi obawa, że wpłyną one na zmniejszenie innych świadczeń wypłacanych przez MOPS.

Czy widzi Pan zagrożenia, a jeśli tak to jakiego rodzaju we wdrożeniu Programu ?

WW. Największym wyzwaniem dla wszystkich pracowników MOPS będzie przyjęcie wniosków do realizacji Programu 500+ . Wniosek złożony w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca  będzie realizowany w przysługującej wysokości bez względu na termin złożenia.    Stąd apel do mieszkańców miasta o spokojne składanie wniosków.  3 miesiące  na złożenie  wniosku i  wyznaczenie dodatkowych punktów do ich składania gwarantują, ze wnioski  będą  rozpatrywane sukcesywnie w miarę ich wpływu i  wszyscy uprawnieni  otrzymają to świadczenie bez zbędnej zwłoki.

Jest Pan po pierwszych szkoleniach i spotkaniach, w których brali udział Pana odpowiednicy z innych miast. Jakie są ich odczucia co do wdrożenia Programu ?

WW. Dużym  problemem, który występuje  już od stycznia br. może być  na etapie rozpatrywania wniosków na pierwsze dziecko (czyli z dochodem)    obowiązek  kompletowania przez MOPS  dokumentów o dochodach z urzędu skarbowego , ZUS-u, czy innych jednostek  we własnym zakresie za pomocą systemu teleinformatycznego tzw. „Empatii", która   już powoduje opóźnienia w rozpatrywaniu wniosków , gdyż czas oczekiwania na informacje zwrotne z w/w instytucji znacznie się wydłuża, a bez tych informacji nie jest możliwe rozpatrzenie wniosku.

W imieniu zainteresowanych życzymy Panu i współpracownikom takiej realizacji tego trudnego przedsięwzięcia, aby zadowoleni byli wszyscy w nim uczestniczący mieszkańcy Darłowa.

 

L. Walkiewicz
Darłowo, ED 3/2016

Auta Retro

strona główna

o nas

reklama

kontakt

Serwis informacyjny o Ziemi Darłowskiej

infopomorze.pl | iwczasy.pl | plan.darlowo.pl | plan.dabki.info | plan.wicie.info
mapa.gmina.darlowo.pl

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2005-2009 www.infodarlowo.pl, www.infopomorze.pl