Portal informacyjny, największa baza informacji o Darłowie, Darłówku i gminie Darłowo oraz interaktywne plany i mapy.

  SERWIS INFORMACYJNY

  INFORMACJE DLA TURYSTÓW

  BAZA NOCLEGOWA

  MAPY I PLANY

  DZIAŁ OGŁOSZEŃ

  REKLAMA

Auta Retro

REKLAMY

"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku
"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku

Ogłoszenia Katalog Foto galeria Mapy

 

wizyt: ogółem 11942562, w maju 37698, dziś 497; on-line: 118

Echo Darłowa

Ubiegłoroczne wydatki budżetowe

Budżet to najważniejszy dokument finansowy każdego samorządu. Jest to zestawienie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów na dany rok kalendarzowy. Budżet ma znaczący wpływ na funkcjonowanie miasta i dlatego przedstawiamy ubiegłoroczne wydatki wraz z podaniem jego stopnia realizacji.    O wydatkach majątkowych, czyli inwestycjach piszemy osobno. Wydatki bieżące stanowią: dotacje, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, świadczenia na rzecz osób fizycznych, zakupy towarów i usług, oraz wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostek budżetowych i obsługiwanych przez nie organów. W ciągu roku budżet ulegał zmianom, które wynikały z aktualnych potrzeb oraz otrzymywanych dotacji i subwencji. Wszystkie zmiany budżetowe każdorazowo były uchwalane przez Radę Miejską.   Kilka dni temu darłowscy radni otrzymali do analizy sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu miasta Darłowa za rok 2015, opracowane zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

Wynika z niego, że planowane dochody miasta uchwalone w kwocie 63.039.848 zł zostały wykonane na kwotę 60.803.694 zł tj. 96,5%. Wydatki zrealizowano na sumę 76.184.440 zł tj.94,6%. Wydatki bieżące wyniosły ogółem- 45.160.906 zł, w tym na: wynagrodzenia i pochodne poszło 17.354.511 zł; świadczenia na rzecz osób fizycznych -6.656.795 zł; dotacje -5.977.892 zł, obsługę długu publicznego -386.720 zł.

Na rolnictwo i łowiectwo wydano 134.402 zł -(91,4%) w stosunku do planu. Rybołówstwo i rybactwo pochłonęło 12.491.963 zł (99,6%). Na transport i łączność poszło 17.921.820 zł, tj. (98,6%) planu. Wydatki na turystykę wyniosły 2.091.475 zł- (96,4%) planu.  W gospodarce mieszkaniowej na zaplanowane 2.428.180 zł wydano 2.149.963 zł, co stanowi 88,5% planu.  Na działalność usługową wydano 651.990 zł (74,5%) planu.  Oszczędzano wydatki na administrację publiczną wydając 6.593.581 zł tj. (91,1% ) planu. Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę p.poż. wydano 600.699 zł, co stanowi (79,6%) planu. Najwięcej środków 15.967156 zł pochłonęła oświata i wychowanie, co stanowi 21 procent ogółu wydatków.  W roku ubiegłym na ochronę zdrowia wydano 628.514 zł, a na pomoc społeczną 8.431605 zł. Jednocześnie na edukacyjną opiekę wychowawczą wydano 481.459 zł i na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej -203.037 zł. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska pochłonęła 6.005.366 zł, co stanowi 96,8% planu.  Na kulturę i dziedzictwo narodowe poszło 1.829.399zł, czyli 99,7% planu, a na kulturę fizyczną 398.162 zł- (93,9%). Aktualna sytuacja finansowa miasta Darłowa w roku 2016 jest dobra i prawidłowo realizowane są zarówno zadania własne czy inwestycyjne oraz zadania zlecone.

 

L. Walkiewicz
Darłowo, ED 4/2016

Auta Retro

strona główna

o nas

reklama

kontakt

Serwis informacyjny o Ziemi Darłowskiej

infopomorze.pl | iwczasy.pl | plan.darlowo.pl | plan.dabki.info | plan.wicie.info
mapa.gmina.darlowo.pl

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2005-2009 www.infodarlowo.pl, www.infopomorze.pl