Portal informacyjny, największa baza informacji o Darłowie, Darłówku i gminie Darłowo oraz interaktywne plany i mapy.

  SERWIS INFORMACYJNY

  INFORMACJE DLA TURYSTÓW

  BAZA NOCLEGOWA

  MAPY I PLANY

  DZIAŁ OGŁOSZEŃ

  REKLAMA

Auta Retro

REKLAMY

"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku
"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku

Ogłoszenia Katalog Foto galeria Mapy

 

Echo Darłowa

Szkoła Podstawowa nr 3 w Darłowie przed pierwszym dzwonkiem

W Szkole Podstawowej nr 3 im. Żołnierzy Wojsk Ochrony Pogranicza w nowym roku szkolnym 2016 /2017 będzie się kształcić - 607 uczniów w 29 oddziałach informuje  dyrektor szkoły Andrzej Protasewicz.

Szkoła zatrudnia 58 doświadczonych pedagogów i nauczycieli, którzy mają pełne kwalifikacje zgodnie z wymaganiami Kuratorium Oświaty. Poza kadrą pedagogiczną szkoła zatrudnia 12 pracowników administracji i obsługi. Uczniowie mają zapewnioną opiekę pedagoga, psychologa i logopedy.  Zajęcia opiekuńczo - wychowawcze w szkolnej świetlicy będą odbywać się w godzinach od 7 do 16. Oprócz zajęć programowych uczniowie będą mieli do wyboru szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych zarówno takich jak  zajęcia dydaktyczno - wychowawcze jak i koła zainteresowań. Szkoła zapewnia wszechstronną pomoc psychologiczno - pedagogiczną w formie zajęć specjalistycznych takich jak zajęcia korekcyjno - kompensacyjne, socjoterapeutyczne, gimnastyki korekcyjnej, integracji sensorycznej, biofeedback. W szkole zatrudniony jest pracownik ochrony. W czasie przerw międzylekcyjnych nauczyciele pełnią dyżury na korytarzach szkolnych. W dni wolne od zajęć dydaktycznych w szkole zapewniona zostanie opieka dla dzieci. W roku szkolnym 2015/2016 przeprowadzono następujące prace remontowe: wymieniono nawierzchnię sportową w małej sali gimnastycznej, przeprowadzono remont biblioteki i zakupiono  nowe regały i meble, wyremontowano pomieszczenia socjalne nauczycieli WF, wymieniono  instalację ogrzewania i część podłóg, pomalowano  salę nr 7, gabinet pedagoga szkolnego i szatnię oraz przeprowadzono konserwacją i naprawę  placu zabaw. Ponadto zamontowano rolety w dwóch salach lekcyjnych i zamontowano fontannę wody pitnej.  Wielkim sukcesem była realizacja dwóch projektów: „Naukowy ogród pełen tajemnic"  i Lokalne Centrum Ekologiczne. Aby poprawić warunki kształcenia w nowym roku szkolnym koniecznym jest pozyskanie środków  na dalszy remont i modernizację szkoły, a w szczególności  na wymianę podłóg w 9 salach dydaktycznych, zakup pomocy dydaktycznych i gier plenerowych zakup komputerów i oprogramowania  do realizacji zajęć z informatyki. Dużą bolączką  SP nr 3 jest brak  nowoczesnej hali sportowej i dlatego zachodzi konieczność jej budowy.

 

L. Walkiewicz
Darłowo, ED 8/2016

Auta Retro

strona główna

o nas

reklama

kontakt

Serwis informacyjny o Ziemi Darłowskiej

infopomorze.pl | iwczasy.pl | plan.darlowo.pl | plan.dabki.info | plan.wicie.info
mapa.gmina.darlowo.pl

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2005-2009 www.infodarlowo.pl, www.infopomorze.pl