Portal informacyjny, największa baza informacji o Darłowie, Darłówku i gminie Darłowo oraz interaktywne plany i mapy.

  SERWIS INFORMACYJNY

  INFORMACJE DLA TURYSTÓW

  BAZA NOCLEGOWA

  MAPY I PLANY

  DZIAŁ OGŁOSZEŃ

  REKLAMA

Auta Retro

REKLAMY

"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku
"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku

Ogłoszenia Katalog Foto galeria Mapy

 

Echo Darłowa

Darłowo dostanie pieniądze na oświatowy projekt

Projekt burmistrza Darłowa złożony w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w ramach  konkursu znalazł się  na liście projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 8.6 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020

Projekt realizowany będzie w okresie od IX. 2017 do VI 2019 r. w Technikum Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej w Darłowie. Projektem objęci zostaną uczniowie I i II klasy technikum: 24 osoby: 5 Ki 19 M oraz trójka nauczycieli. Przeprowadzona w szkole i zatwierdzona przez organ prowadzący diagnoza wykazała zapotrzebowanie na następujące wsparcie, warunkujące skuteczność kształcenia zawodowego w szkole objętej projektem:

- umożliwienie odbywania praktycznej możliwości zawodu bezpośrednio u pracodawców, zdobycie  różnorodnego doświadczenia w tym zakresie,

- profesjonalne doradztwo edukacyjno - zawodowe, pozwalające na

zdiagnozowanie umiejętności i zainteresowań uczniów, określeniu ich predyspozycji

- umożliwienie uczniom zdobycia dodatkowych uprawnień i kwalifikacji, ułatwiających znalezienie zatrudnienia - stworzenie warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy właściwe dla zawodu technik urządzeń i systemów energetyki  odnawialnej.

W ramach projektu zorganizowane zostaną staże dla uczniów w wymiarze: 450 godzin na osobę. Po kursach i szkoleniach uczniowie uzyskają  dodatkowe uprawniania, a szkoła otrzyma warsztatową pracownię, co podniesie jakość kształcenia zawodowego i jego dostosowanie do wymogów regionalnego rynku pracy zwiększające szanse na zatrudnienie.

Projekt zakłada współpracę w tym zakresie z Politechniką Koszalińską i pracodawcami u których uczniowie będą realizować staże.  Dzięki realizacji projektu darłowskie Technikum zostanie  wyposażone  w maszyny i urządzenia  gwarantujące powstanie nowoczesnej i dostosowanej do najwyższych standardów nauczania w zawodzie technika urządzeń i systemów OZE bazy dydaktycznej, co zwiększy ich kompetencje i kwalifikacje Technikum Urządzeń i Systemów Energetyki  Odnawialnej w Darłowie powstało w 2016 r. w odpowiedzi na dynamicznie rozwijający się rynek energii odnawialnej, wzrastającej liczby inwestycji związanych z OZE, jak również zainteresowania takim kierunkiem nauczania wśród młodzieży.

Projekt wpisuję się w rozwój OZE na terenie woj. zach., koncentruję się bowiem na przygotowaniu wykwalifikowanych kadr do zajmowania się montażem i eksploatacją systemów OZE. Wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 1 058 124,66 zł. Natomiast wkład własny wyniesie: 106 560 zł.

 

L. Walkiewicz
Darłowo, ED 7/2017

Auta Retro

strona główna

o nas

reklama

kontakt

Serwis informacyjny o Ziemi Darłowskiej

infopomorze.pl | iwczasy.pl | plan.darlowo.pl | plan.dabki.info | plan.wicie.info
mapa.gmina.darlowo.pl

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2005-2009 www.infodarlowo.pl, www.infopomorze.pl