Portal informacyjny, największa baza informacji o Darłowie, Darłówku i gminie Darłowo oraz interaktywne plany i mapy.

  SERWIS INFORMACYJNY

  INFORMACJE DLA TURYSTÓW

  BAZA NOCLEGOWA

  MAPY I PLANY

  DZIAŁ OGŁOSZEŃ

  REKLAMA

Auta Retro

REKLAMY

"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku
"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku

Ogłoszenia Katalog Foto galeria Mapy

 

Echo Darłowa

Rekordowo wysoki i proinwestycyjny budżet miasta Darłowa na rok 2018

Na ostatniej w tym roku  zwyczajnej sesji Rady Miejskiej, która obradowała w ratuszu 22 grudnia 2017 uchwalono budżet miasta Darłowa na rok 2018. Jedynie jedna osoba głosowała przeciw  prorozwojowemu budżetowi  Królewskiego Miasta.

Przypomnę ważniejsze ustalenia budżetu miasta Darłowa na rok 2018

Uchwalono  dochody budżetu w wysokości-71.629.948,94zł, z tego:

- dochody bieżące-51.639.327,28 zł,

- dochody majątkowe-19.990.621,66 zł..

Ustalono wydatki budżetu w wysokości-76.777.670,82 zł.

Z tego:  wydatki bieżące-57.633.609,16 zł, wydatki majątkowe-19.144.061,66 zł. Planowany deficyt  Budżetu w wysokości- 5.147.721,88 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: wolnych środków - 5.147.721,88 zł, W budżecie utworzono  rezerwy: ogólną w wysokości-200.000 zł, oraz  celową w wysokości-386.460,00 zł, z przeznaczeniem na: realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego -186.460,00 zł, oraz na zakup materiałów i usług remontowych w placówkach oświatowych, nagrody na DEN -200.000,00 zł,

Ustalono także  limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na: pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta Darłowo, do kwoty-7.000.000  zł i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty-900.000 zł.

Jak podkreślił Arkadiusz Klimowicz burmistrz Darłowa przy konstrukcji budżetu wsłuchiwano się w glosy mieszkańców, rad  osiedli i wszystkich radnych niezależnie od opcji. Przeznaczenie ponad 19 milionów złotych na inwestycje, co stanowi 25 procent ogółu wydatków stawia darłowski budżet  w gronie czołówki miast polskich o podobnej liczbie mieszkancow. Wydatki majątkowe w roku 2018 będą ponad dwukrotnie większe aniżeli w roku 2017. Priorytetami uchwalonego budżetu są inwestycje w infrastrukturę miasta i cele społeczne.

Porównując uchwalone budżety na rok 2018 miasta Sławna i miasta Darłowa uwidacznia się wielka różnica w wydatkach majątkowych, czyli inwestycjach. Darłowo przeznacza blisko pięć razy (488,5 %) więcej na inwestycje, aniżeli  powiatowe miasto Sławno, które zadowala się wydatkami na te cele w kwocie 4.092.178 zł

 

L. Walkiewicz
Darłowo, ED 12/2017

Auta Retro

strona główna

o nas

reklama

kontakt

Serwis informacyjny o Ziemi Darłowskiej

infopomorze.pl | iwczasy.pl | plan.darlowo.pl | plan.dabki.info | plan.wicie.info
mapa.gmina.darlowo.pl

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2005-2009 www.infodarlowo.pl, www.infopomorze.pl