Portal informacyjny, największa baza informacji o Darłowie, Darłówku i gminie Darłowo oraz interaktywne plany i mapy.

  SERWIS INFORMACYJNY

  INFORMACJE DLA TURYSTÓW

  BAZA NOCLEGOWA

  MAPY I PLANY

  DZIAŁ OGŁOSZEŃ

  REKLAMA

Auta Retro

REKLAMY

"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku
"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku

Ogłoszenia Katalog Foto galeria Mapy

 

wizyt: ogółem 11948277, w maju 41852, dziś 187; on-line: 139

Echo Darłowa

Zmieniono statut miasta

Na niedawnej XI sesji Rady Miejskiej w Darłowie dokonano zmiany statutu miasta. Nowy statut dostosowano przede wszystkim do zmienionych warunków prawnych. Usunięto z niego cały rozdział, dotyczący zarządu miasta. Następnie zmniejszono ilość stałych komisji Rady Miejskiej z 6 do 5 i dokonano zmian nazw komisji oraz zakresu ich działania. Bez żadnych zmian pozostała jedynie komisja rewizyjna. W dalszym ciągu liczy 5 członków. Obecnie będą działały następujące komisje RM:
 1. Komisja Rewizyjna,
 2. Komisja Gospodarczo Budżetowa;
 3. Komisja Planowania i Rozwoju;
 4. Komisja Spraw Społecznych;
 5. Komisja Edukacji i Turystyki.
Poprzednio działały następujące komisje R.M.:
 1. Komisja Rewizyjna;
 2. Komisja Budżetu i Finansów;
 3. Komisja Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami;
 4. Komisja Turystyki, Promocji, Sportu i Rekreacji;
 5. Komisja Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych;
 6. Komisja Gospodarki Miejskiej i Morskiej.
Wielka szkoda, że radni zapomnieli o morskim charakterze Darłowa i usunęli w nazwie komisji element morski. Takie zdanie ma wielu ludzi morza. Za wyjątkiem Komisji Rewizyjnej zakresy działania pozostałych komisji zostały ujęte w osobnej uchwale Rady Miejskiej. Także samo wysokość diet i zwrotu kosztów podróży dla członków Rady Miejskiej uchwalono w odrębnej uchwale. Przewiduje ona następujące diety: dla radnego za udział w sesji RM - 126 zł, za posiedzenie komisji - 90 zł, przewodniczący komisji otrzymuje 126 zł. Przewodniczący RM otrzymuje miesięczny ryczałt w wysokości 1624 zł, a zastępca przewodniczącego - 1082 zł. W nowym statucie zmieniono też ilość członków w komisji. Obecnie w ich skład wchodzi od 5 do 7 radnych, a poprzednio liczyły do 9 osób. Obecnie radny jest członkiem co najmniej jednej stałej komisji, ale nie więcej niż trzech. Poprzednio radny mógł być członkiem tylko 2 stałych komisji. Na skutek wprowadzonych zmian statut miasta zmniejszył się z 87 paragrafów do 61.
Równocześnie zmieniono statuty pięciu darłowskich osiedli. Wprowadzone zmiany poszły w kierunku rozszerzenia uprawnień zarządów osiedli i bardziej ścisłego ich współdziałania z Radą Miejską .
 

L.W.
Darłowo, ED 7/2003

Auta Retro

strona główna

o nas

reklama

kontakt

Serwis informacyjny o Ziemi Darłowskiej

infopomorze.pl | iwczasy.pl | plan.darlowo.pl | plan.dabki.info | plan.wicie.info
mapa.gmina.darlowo.pl

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2005-2009 www.infodarlowo.pl, www.infopomorze.pl