Portal informacyjny, największa baza informacji o Darłowie, Darłówku i gminie Darłowo oraz interaktywne plany i mapy.

  SERWIS INFORMACYJNY

  INFORMACJE DLA TURYSTÓW

  BAZA NOCLEGOWA

  MAPY I PLANY

  DZIAŁ OGŁOSZEŃ

  REKLAMA

Auta Retro

REKLAMY

"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku
"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku

Ogłoszenia Katalog Foto galeria Mapy

 

Echo Darłowa

Darłowo zagospodarowuje cztery tereny parkowe

Arkadiusz Klimowicz- burmistrz Darłowa ogłosił nieograniczony przetarg na zadanie inwestycyjne „Zielone Darłowo - tworzenie nowych oraz odnowa zdegradowanych terenów zielonych na obszarze Miasta Darłowo w celu poprawy jakości środowiska dla mieszkańców i turystów.

Inwestycja realizowana będzie  w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Program Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020. Wykonanie projektu będzie oparte o już opracowane koncepcje i musi uwzględniać wymogi Programu funkcjonalno-użytkowego. Przetarg dotyczy  czterech miejskich obszarów parkowych na których ma nastąpić  m.in. zagospodarowanie nieużytków, rewaloryzacja nowych terenów zielonych oraz zamontowanie obiektów malej architektury.

Pierwszy  obejmuje tereny parkowe położone  wokół zbiornika wodnego Inkula. Planuje się na nich: wytyczenie i zbudowanie systemu nowych ścieżek pieszych i pieszo - rowerowych, uporządkowanie i pielęgnacja istniejącej zieleni, nowe nasadzenia, oświetlenie terenu parku, urządzenie strefy rekreacyjnej z placem zabaw, rozmieszczenie  obiektów małej architektury takich  jak: ławki parkowe, kosze na śmieci, stojaki na rowery, tablice informacyjne, obiekt ogólnodostępnej toalety oraz  system monitoringu z kamerami na terenie parku.

W drugim obszarze wokół byłego zbiornika ppoż. położonego przy ul. św. Gertrudy. planuje się: wykonanie ścieżki parkowej dla pieszych, uporządkowanie i pielęgnacja istniejącej zieleni, nowe nasadzenia, oświetlenie terenu parku, montaż obiektów małej architektury takich jak: ławki parkowe,  kosze na śmieci, tablice informacyjne, schody terenowe i kładka dla pieszych przy stawie oraz system monitoringu z kamerami na terenie parku.

Trzeci obszar dotyczy parku Króla Eryka  położonego przy ul. Ojca Damiana Tynieckiego i Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Planuje się w nim: przebudowę istniejącego podjazdu i placu, budowę systemu pieszych ścieżek parkowych,  wykonanie  schodów terenowych, zbudowanie fontanny,  przeprowadzenie pielęgnacji i uporządkowanie istniejącej zieleni i nowe nasadzenia. Ponadto w parku Króla Eryka Pomorskiego będą ustawione obiekty małej architektury takie jak: ławki parkowe,  kosze na śmieci, tablice informacyjne, stojaki na rowery oraz system monitoringu z kamerami.

Czwarty obszar parkowy ograniczony ulicami: Aleja Parkowa, Sosnowa, Plażowa znajduje się w Darłówku zachodnim. W tym Parku Nadmorskim planuje się: wykonanie systemu ścieżek parkowych, pieszych, pieszo - rowerowych i pieszo - jezdnych, uporządkowanie i pielęgnacja istniejącej zieleni, nowe nasadzenia zieleni, oświetlenie terenu parku zamontowanie obiektów małej architektury takich jak: ławki parkowe, kosze na śmieci, tablice informacyjne, stoliki do gier, stojaki na rowery, obiekty systemowych ogólnodostępnych toalet. Ponadto ma powstać strefa rekreacyjna z urządzeniami placu zabaw i siłownią na wolnym powietrzu, wiaty piknikowe, strefa wybiegu dla psów, oraz system monitoringu z kamerami na terenie parku.

Oferty na realizację powyższych przedsięwzięć będą przyjmowane w terminie do : 2018-01-18 do godziny 10:30:00

 

L. Walkiewicz
Darłowo, ED 1/2018

Auta Retro

strona główna

o nas

reklama

kontakt

Serwis informacyjny o Ziemi Darłowskiej

infopomorze.pl | iwczasy.pl | plan.darlowo.pl | plan.dabki.info | plan.wicie.info
mapa.gmina.darlowo.pl

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2005-2009 www.infodarlowo.pl, www.infopomorze.pl