Portal informacyjny, największa baza informacji o Darłowie, Darłówku i gminie Darłowo oraz interaktywne plany i mapy.

  SERWIS INFORMACYJNY

  INFORMACJE DLA TURYSTÓW

  BAZA NOCLEGOWA

  MAPY I PLANY

  DZIAŁ OGŁOSZEŃ

  REKLAMA

Auta Retro

REKLAMY

"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku
"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku

Ogłoszenia Katalog Foto galeria Mapy

 

Echo Darłowa

Benefis Brygidy Jerzewskiej

W Zamku Książąt Pomorskich w Darłowie 9 marca 2018  Luiza Brygida Jerzewska miała swój benefis z okazji 90-lecia urodzin.  Jubilatka swoim bogatym życiorysem i działalnością pro publico bono mogłaby obdzielić kilkanaście osób.

Córka Wilhelma i Luizy Wirtz urodziła się 10 marca 1928 w rodzinie katolickiej w Mönchengladbach w Niemczech. Do Darłowa przyjechała w roku 1943 ewakuowana z Hagen razem ze swoimi koleżankami i gronem nauczycielskim Realnego Gimnazjum,  w obawie przed zbombardowaniem tej miejscowości. Podczas wojny musiała kopać głębokie rowy przeciwczołgowe. Po zajęciu Rügenwalde przez Armię Czerwoną postanowiła pozostać w Darłowie. Tu w lutym 1946 wyszła za mąż za Jana Jerzewskiego.

Pani Brygida przyczyniła się do utworzenia w Darłowie Publicznej Szkoły Podstawowej z Niemieckim Językiem Nauczania. W latach 1952- 1957,  była kierownikiem tej oświatowej placówki i nauczycielką. W szkole która mieściła sie przy obecnej ulicy Tkackiej uczyło się do 54 uczniów. Jest magistrem filologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu i absolwentką Studium Podyplomowego na Uniwersytecie Warszawskim. Od roku 1957 pracowała w Liceum Ogólnokształcącym w Darłowie, gdzie nadano jej  tytuł Profesora Szkoły Średniej.

Wśród rozlicznych działań  na rzecz naszego miasta i jego mieszkańców wymienić należy: organizowanie pierwszych międzynarodowych obozów Ochotniczych Hufców Pracy, pomoc w organizacji  wakacyjnej wymiany grup młodzieży z Polski i Niemiec, współzałożycielstwo i  pierwsze kierownictwo Klubem Seniora przy Polskim Komitecie Pomocy Społecznej, nawiązanie współpracy partnerskim miastem Gardelegen, nawiązanie współpracy i wymiany młodzieży pomiędzy Darłowskim Domem Dziecka, a niemieckim DD w Hennekenrode (RFN), organizacja bezpłatnych wyjazdów i występów  na terenie Niemiec młodzieżowego zespołu  muzyczno -tanecznego „Diomedeo" z Klubu Garnizonowego, długoletnia współpraca z Muzeum w Zamku Książąt Pomorskich  i Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Darłowskiej.

Ponadto Brygida Jerzewska  była radną Rady Miejskiej w latach 1988-1992, członkiem rady nadzorczej  w Powszechnej Spółdzielni Spożywców  „Kotwica", członkiem Klubu Pioniera i ZBOWiD.

Panią Brygidę Jerzewską poznałem w latach osiemdziesiątych XX wieku, gdy tłumaczyła wiele istotnych faktów z historii Darłowa dla miejscowego Muzeum. Skutkiem tej znajomości było nawiązanie współpracy w redagowaniu Echa Darłowa - czasopisma Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Darłowskiej wydawanego od sierpnia 1990 roku. Już drugi numer  Echa Darłowa przetłumaczony nieodpłatnie w przez Brygidę został wydany w języku niemieckim na okoliczność  odwiedzin Darłowa przez jego byłych mieszkańców. Pani Brygida przetłumaczyła również wszystkie teksty z języka polskiego na niemiecki w wydanym w 1997 r. przez TPZD albumie  „Darłowo w starej fotografii".

Dzięki niej franciszkanie z darłowskiej parafii, a właściwie ich proboszcz o Janusz Jedryszek  nawiązał współpracę z byłymi mieszkańcami i ich duchownymi, co zaowocowało powstaniem przykościelnego lapidarium upamiętniającego dawnych mieszkańców ziemi darłowskiej, czy uporządkowaniem kierkutu w Rusku. Jej wszechstronną działalność dokumentuje towarzysząca benefisowi wystawa  tłumaczonych przez nią książek, katalogów, referatów naukowych, legend, wspomnień, streszczeń  zarówno języka niemieckiego na polski jak i odwrotnie.  Dzięki jej tłumaczeniom lepiej poznaliśmy dzieje ziemi darłowskiej i całego powiatu sławieńskiego.

Od ponad 25 lat tłumacz przysięgły Brygida Jerzewska współpracuje z Janem Sroką byłym dyrektorem sławieńskiego Domu Kultury i obecnym szefem  Fundacji Dziedzictwo w Sławnie. Dla niej przetłumaczyła tysiące stron wydanych następnie wielu publikacji i książek takich jak np. „Sławno: dawne fotografie i pocztówki"- Schlawe: alte Fotografien und Ansichtskarten; kilkadziesiąt artykułów w kilkunastu tomach „Historia i Kultura Ziemi Sławieńskiej pr. W. Rączkowskiego i J. Sroki; „Wilhelm Gross 1883-1974" -katalog wystawy, L. Kämmerer, „Opowieści dawnego Sławna"; „Mein Schicksal ist eines unter vielen Millionen...  Erinnerungen ehemaliger Bewohner des Kreises Schlawe"; "Mój los był tylko jednym spośród wielu milionów..." Powiat sławieński w roku 1945. Wspomnienia dawnych mieszkańców; Zaraz po wojnie. Zapis pierwszego dwudziestolecia we wspomnieniach osadników w powiecie sławieńskim, Legendy powiatu sławieńskiego; Günter Machemehl (1911-1970). Akwarele. Wystawa w 100. rocznicę urodzin; Sławno w malarstwie i grafice / Schlawe in Malerei und Grafik: F. Kühn, Historia sławieńskiego progimnazjum 1872-1914/Geschichte des Realprogymnasiums 1872-1914; Powiat sławieński w malarstwie i grafice/Kreis Schlane in Malarei und Grafik; Z pędzlem przez Pomorze = Mit dem Pinsel durch Hinterpommern / Heinrich Eugen von Zitzewitz; Joachim Utech, 1889-1960 : rzeźbiarz i jego dzieła - Joachim Utech, 1889-1960 : der Bildhauer und seine Werke; Legendy Ziemi Sławieńskiej; Todor Dimczewski : pastele i ikony - Pastellmalerei und Ikonen i inne.

W wieku 80 lat będąc wdową Brygida Jerzewska wyszła za  mąż Hansa Bahr, ale nie zapomniała o Darłowie. W kwietniu 2010 roku razem z nowym mężem przywiozła  z Niemiec sześć obrazów Richarda Zenke, malarza związanego niegdyś z Darłowem, w darze dla Muzeum Zamku Książąt Pomorskich. Niedawno przetłumaczyła teksty dotyczące bawarskiej wystawy z okazji 500-lecia reformacji, jaka była prezentowana w Zamku Książąt Pomorskich. Wymieniony szereg działań, a także zwykła ludzka życzliwość  na co dzień oraz bezinteresowna  wieloletnia pomoc  tym wszystkim. którzy jej potrzebowali  wyróżnia Panią Brygidę Luizę Jerzewską spośród innych mieszkańców Królewskiego Miasta Darłowa. W dniu 7 marca 2003 roku w uznaniu zasług dla naszego miasta na wniosek klubu Radnych „Jedność" Rada Miejska przyznała jej medal  „Zasłużony dla Miasta Darłowa".

Brygida Jerzewska została również uhonorowana wieloma innymi nagrodami, wyróżnieniami i odznaczeniami państwowymi jak np.: Nagroda Ministra Oświaty, dwukrotna Odznaka PKPS, Odznaka Przyjaciel Dziecka, Srebrna i Złota Odznaka  ZNP, Srebrna i Złota Odznaka OHP, Medal Dr Jordana,  Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Pani Jerzewska jest matką trojga dzieci, babcią czworga wnucząt i prababcią sześciorga prawnucząt. Dostojnej jubilatce życzymy wiele zdrowia i radości oraz dalszych sukcesów we wszystkich poczynaniach. Perfekcyjnie przygotowany i poprowadzony przez Renatę Potomską benefis uświetniły występy uczniów Szkoły Muzycznej Sławnie.

 

L. Walkiewicz
Darłowo, ED 3/2018

Auta Retro

strona główna

o nas

reklama

kontakt

Serwis informacyjny o Ziemi Darłowskiej

infopomorze.pl | iwczasy.pl | plan.darlowo.pl | plan.dabki.info | plan.wicie.info
mapa.gmina.darlowo.pl

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2005-2009 www.infodarlowo.pl, www.infopomorze.pl