Portal informacyjny, największa baza informacji o Darłowie, Darłówku i gminie Darłowo oraz interaktywne plany i mapy.

  SERWIS INFORMACYJNY

  INFORMACJE DLA TURYSTÓW

  BAZA NOCLEGOWA

  MAPY I PLANY

  DZIAŁ OGŁOSZEŃ

  REKLAMA

Auta Retro

REKLAMY

"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku
"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku

Ogłoszenia Katalog Foto galeria Mapy

 

Echo Darłowa

Co uchwalono na sesji Rady Miejskiej

We wtorek 14 stycznia 2020 w sali konferencyjnej darłowskiego ratusza obradowali radni na  19. w tej kadencji sesji Rady Miejskiej.

Na wstępie podjęto uchwałę w sprawie zmiany budżetu Miasta Darłowa na 2020 rok. Zwiększono dochody o sumę 835.963,25 zł. Zwiększono wydatki o kwotę 1.301.034,78 oraz zł. oraz zmniejszono wydatki  o 465.071,53 zł. Zmiany w budżecie dotyczą wprowadzenia dwóch nowych następujących zadań: „Miasto Darłowo- ekologicznie i zdrowo- wymiana indywidualnych źródeł  ciepła opalanych węglem" i „Zmniejszona energochłonność jednorodzinnych budynków mieszkalnych - przedsięwzięcie antysmogowe". Na te dwa zadania  burmistrz Darłowa Arkadiusz Klimowicz pozyskał znaczne dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Ponadto nastąpiły przesunięcia środków w ramach budżetu SP Nr 3 oraz na zadanie „Seniorze trzymaj formę". Po  tych zmianach budżet miasta na rok 2020 zamyka się dochodami na kwotę 72.379.457,17 zł i wydatkami na sumę 80.316.699,57 zł. Budżet zamyka się deficytem w kwocie 7.937.242,40 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków. Równocześnie podjęto uchwałę o zmianie wieloletniej prognozy finansowej Miasto Darłowo na lata 2020 - 2023, która zaktualizowała prognozę uwzględniając dokonane zmiany w budżecie.
Następny projekt uchwały dotyczący zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej C- Darłówko Wschodnie został wycofany z porządku obrad. Kolejną uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej znajdujące się w Zespole Szkół im. Stefana Żeromskiego w Darłowie podjęto przy jednym głosie wstrzymującym. 
Dalej podjęto uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Darłowa.
W związku z zakończeniem inwestycji budowy wiaty targowej  pn. „My Fish - Od Naszych Rybaków"   zlokalizowanej  w Darłowie przy ul. Wilków Morskich uchwalono regulamin korzystania z niej. Następnie na wniosek prezesa Sądu Okręgowego w Koszalinie Rada Miejska odwołała Danutę Puczyńską z funkcji ławnika sądowego w związku z niespełnianiem jednego z wymogów.
Kolejne z podjętych uchwał  dotyczyły przyjęcia sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady Miejskiej w Darłowie za 2019 r. oraz  zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Darłowie na 2020 r.      
Ponadto uchwalono ramowy harmonogram pracy Rady Miejskiej w Darłowie na 2020 r.

 

L. Walkiewicz
Darłowo, ED 1/2020

Auta Retro

strona główna

o nas

reklama

kontakt

Serwis informacyjny o Ziemi Darłowskiej

infopomorze.pl | iwczasy.pl | plan.darlowo.pl | plan.dabki.info | plan.wicie.info
mapa.gmina.darlowo.pl

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2005-2009 www.infodarlowo.pl, www.infopomorze.pl