Portal informacyjny, największa baza informacji o Darłowie, Darłówku i gminie Darłowo oraz interaktywne plany i mapy.

  SERWIS INFORMACYJNY

  INFORMACJE DLA TURYSTÓW

  BAZA NOCLEGOWA

  MAPY I PLANY

  DZIAŁ OGŁOSZEŃ

  REKLAMA

Auta Retro

REKLAMY

"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku
"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku

Ogłoszenia Katalog Foto galeria Mapy

 

wizyt: ogółem 8783748, w listopadzie 42968, dziś 1303; on-line: 75

Echo Darłowa

Darłowski Zespół Szkół im. S. Żeromskiego trafi pod skrzydła Starostwa Powiatowego, a Darłowo przejmuje od powiatu 7,5 km dróg powiatowych

Zespół Szkół im. Stefana Żeromskiego w Darłowie w skład którego wchodzą: Liceum Ogólnokształcące i Branżowa Szkoła I stopnia jest przejmowany przez  Starostwo Powiatowe w Sławnie. Wcześniej na przejęcie  tej placówki oświatowej wyraziła zgodę Rada Miejska  w  Darłowie i Rada Powiatu w Sławnie.

Szczegółowe porozumienie w tej sprawie podpisano 31 stycznia 2020 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sławnie. Na wstępie wyrażono zgodę na rozwiązanie poprzedniego porozumienia z dnia 21.12.1995 r. o przekazaniu Gminie Miasto Darłowo do prowadzenia szkół: Liceum Ogólnokształcącego oraz Branżowej Szkoły I stopnia i równoczesne  przekazanie przez Gminę Miasto Darłowo Powiatowi Sławieńskiemu zadania publicznego w zakresie edukacji, polegającego na prowadzeniu wyżej wymienionych szkół, wchodzących w skład Zespołu Szkół im. Stefana Żeromskiego w Darłowie.

Strony uzgodniły, że z dniem 1 września 2020 r. Miasto przekaże Powiatowi przejęte uprzednio zadanie publiczne w zakresie edukacji polegające na prowadzeniu niżej wymienionych szkół, a Powiat z dniem 1 września 2020 r. przejmuje od Miasta do realizacji to zadanie na warunkach określonych w niniejszym porozumieniu.

Zarówno Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego jak i Branżowa Szkoła I stopnia zostaną z dniem 1 września 2020 r. włączone w skład Zespołu Szkół Morskich z siedzibą w Darłowie przy, ul. Szpitalnej 1.             Jednocześnie Miasto Darłowo  zobowiązało się do dnia 31 sierpnia 2020 r. nieodpłatnie przekazać Powiatowi: na własność nieruchomość zabudowaną budynkiem szkoły i hali sportowej o powierzchni 1,587 ha, wraz ze składnikami mienia ruchomego wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Stefana Żeromskiego w Darłowie. Koszty związane z przeniesieniem własności nieruchomości na rzecz Powiatu poniesie Miasto. W  zawartym porozumieniu miasto zastrzegło sobie nieodpłatne korzystanie z hali sportowej w celu organizacji ogólnomiejskich imprez o charakterze społeczno-sportowym.

Ponadto darłowski samorząd użyczy nieodpłatnie na czas nieokreślony, na podstawie odrębnej umowy użyczenia pomieszczenia zlokalizowane w budynku przy ul. Franciszkańskiej 2 w Darłowie (parter budynku), będące w trwałym zarządzie Szkoły Podstawowej nr 3 im. Króla Eryka Pomorskiego w Darłowie z przeznaczeniem na funkcjonowanie Filii Starostwa Powiatowego w Darłowie oraz Filii Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Darłowie o powierzchni nie mniejszej niż dotychczas zajmowane w budynku internatu Zespołu Szkół Morskich w Darłowie przy ul. Stefana Żeromskiego 25.

Zawarte porozumienie objęło również przejęcie od Powiatu Sławieńskiego  dróg powiatowych  położonych w granicach administracyjnych Miasta Darłowa o łącznej długości 7,435 km. Przejęcie nastąpi poprzez pozbawienie tych dróg kategorii dróg powiatowych z jednoczesnym zaliczeniem ich do kategorii dróg gminnych.

Porozumienie ze strony Powiatu Sławieńskiego podpisali: Starosta Sławieński - Wojciech Wiśniowski i Wicestarosta Andrzej Protasewicz, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Sławieńskiego - Wioletty Firkowskiej. Ze strony miasta Darłowa podpisali je Arkadiusz Klimowicz - Burmistrz Miasta Darłowo przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Darłowo - Agnieszki Bałbatun -Andrys.

Przy podpisywaniu porozumienia  były obecne dyrektorki obu Zespołów Szkół: Magdalena Miszke (ZSM) i Joanna Witkowska (ZS im. S. Żeromskiego) Porozumienie jest korzystne zarówno dla obu szkół i ich uczniów oraz  mieszkańców Darłowa i Powiatu Sławieńskiego.

 

L. Walkiewicz
Darłowo, ED 2/2020

Auta Retro

strona główna

o nas

reklama

kontakt

Serwis informacyjny o Ziemi Darłowskiej

infopomorze.pl | iwczasy.pl | plan.darlowo.pl | plan.dabki.info | plan.wicie.info
mapa.gmina.darlowo.pl

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2005-2009 www.infodarlowo.pl, www.infopomorze.pl