Portal informacyjny, największa baza informacji o Darłowie, Darłówku i gminie Darłowo oraz interaktywne plany i mapy.

  SERWIS INFORMACYJNY

  INFORMACJE DLA TURYSTÓW

  BAZA NOCLEGOWA

  MAPY I PLANY

  DZIAŁ OGŁOSZEŃ

  REKLAMA

Auta Retro

REKLAMY

"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku
"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku

Ogłoszenia Katalog Foto galeria Mapy

 

Echo Darłowa

Z kart darłowskiego samorządu

Tegoroczny Dzień Samorządu Terytorialnego odbywa się w 30. rocznicę pierwszych wyborów samorządowych.

Inicjatorem reform samorządowych był Senat, wybrany w pierwszych po drugiej wojnie światowej demokratycznych wyborach.
Wybrane 27 maja 1990 r. w demokratycznych wyborach władze  miasta i gminy Darłowo otrzymały kompetencje i środki do realizacji podstawowych zadań publicznych i samodzielnego decydowania o sposobie zaspokajania potrzeb mieszkańców oraz o kierunku rozwoju jednostek samorządu terytorialnego.        Z  okazji 30-lecia samorządu wyrazy szczególnej wdzięczności kierujemy do radnych, burmistrzów  wójtów pierwszych kadencji, a także do tych wszystkich ich następców, którzy swoim zaangażowaniem doprowadzili do tego, że dziś małe ojczyzny są stabilną podstawą demokratycznej Rzeczypospolitej Polskiej.

Wówczas miasto było połączone z gminą Darłowo i wybierano wspólną Miejsko - Gminą Radę Narodową.  Z terenu miasta do rady weszło 19 następujących radnych wszyscy z Komitetu Obywatelskiego „Solidarność": Sławomir Balcerzak, Romuald Cichosz, Bogusław Dalbiak, Ryszard Duwe, Zdzisław Gliszczyński, Jadwiga Gosiewska - Czarnołęska, Wacław Kobyliński, Andrzej Lewandowski, Jerzy Maciąg, Antoni Matysiak, Ireneusz Owsianny, Andrzej Pancewicz, Krzysztof Siekierski, Szymon Smak, Jarosław Struś, Kazimierz Wachowski, Kazimierz Wiernicki, Marian Wójcik i Jerzy Zaniewski, który zrzekł się mandatu radnego w marcu 1991 r. Przewodniczącym Rady Narodowej  Miasta i Gminy Darłowo 6 czerwca 1990 r. wybrano Ireneusza Owsianego. Burmistrzem Miasta i Gminy Darłowo 20 czerwca 1990 r. wybrano Andrzeja Lewandowskiego. Zastępcą burmistrza MiG został Sławomir Biliński. Przez pewien czas zastępcami burmistrza byli Ryszard Filiński (MiG), Jolanta Siromska, Ewa Sawka.

W wyborach uzupełniających jakie odbyły się po rozdziale miasta i gminy w 1991 r. do rady miejskiej zostali wybrani: Biliński Leon, Picha Krzysztof, Ulanowski Wandalin, Flakiewicz Jerzy, Krajczyński Janusz, Teterycz Mirosław. 24 osobowej Radzie Miasta od 22 maja 1991  do 29 kwietnia 1993 do przewodniczył Bogusław  Dalbiak. Burmistrzem 22 maja 1991 wybrano Andrzeja Lewandowskiego. Od 29 kwietnia do końca kadencji funkcję przewodniczącego Rady Miejskiej sprawował Szymon Smak. Pierwsza kadencja to uczenie się samorządności, uchwalenie statutu miasta oraz poznawanie prawa i mechanizmów  samorządności. W konsekwencji nadania  osobowości prawnej gminom i miastom część mienia ogólnonarodowego (państwowego) stała się własnością gmin, czyli nastąpiła komunalizacja. Ten proces w Darłowie zajął radzie ponad dwa lata.

Dużo do powiedzenia wówczas miał zarząd miasta w skład którego wchodził burmistrz z jednym głosem. Na  posiedzeniach zarządu miasta podejmowano setki uchwał roboczych.

W wyborach do Rady Miejskiej na kadencję 1994-1998 zostali wybrani: Tomasz Bobin, Marcin Bobrowski, Jerzy Buziałkowski, Irena Dudak Zienkiewicz, Leszek Dydyna, Zenon Gałuszka, Stanisław Gawłowski, Andrzej Głębocki, Elżbieta Jończyk, Józef Karasiński, Arkadiusz Klimowicz, Janina Kolańska, Ryszarda Kulasińska, Andrzej Lewandowski, Bożena Magier, Mariusz Panek, Tadeusz Pietkiewicz, Jan Rosenkiewicz, Krystyna Rózańska, Zbigniew Stańczak, Zdzisław Szawłowski,  Leszek Walkiewicz, Wojciech Wiśniowski,  Edward Ziółkowski. Wybrany na przewodniczącego rady 30 czerwca 1994 r. Zenon Gałuszka pełnił tę funkcję do końca kadencji.  W dniu 25 lipca 1994 burmistrzem  Darłowa wybrano Marka Moronia ze Straży Granicznej.  Po jego odwołaniu uchwałą RM  z dniem3 stycznia 1997 r, burmistrzem został Jerzy Buziałkowski Zastępcami burmistrza zostali wówczas Stanisław Gawłowski i Leszek Walkiewicz. Na wniosek tego ostatniego podjęto uchwałę o likwidacji stanowiska jednego wice burmistrza. Zastępcą przewodniczącego -Rady Miejskiej został  Tomasz Bobin. Delegatem do sejmiku samorządowego wybrano Stanisława Gawłowskiego. Na wstępie uchwalono zasady polityki lokalnej Darłowa na lata 1994-1998. Postanowiono corocznie przeznaczać co najmniej 30% dochodów  miasta na inwestycje. Za najważniejsze  zadania uznano budowę miejskiej oczyszczalni ścieków i gazowego w miejsce węglowego systemu ogrzewania mieszkań. W czasie II kadencji na wniosek Radnych Towarzystwa Przyjaciół; ziemi darłowskiej ustanowiono m.in.: herb i flagę, łańcuch przewodniczącego Rady, i Medal Zasłużonym dla miasta Darłowa  przewodniczącego Rady. W tych latach nawiązano partnerską współpracę z miastami i Hassleholm w Szwecji, Nexo na Bornholmie, Gardenlegen w Niemczech i Saint Doulchard we Francji oraz z tworzącym się wówczas Związkiem Nowej  Hanzy. Miasto wstąpiło wówczas również do Związku Miast i Gmin Morskich. Budżet miasta Darłowa  z 5 milionów w roku 1994 wzrósł do 16,6 mln w roku 1998.

 

 

L. Walkiewicz
Darłowo, ED 5/2020

Auta Retro

strona główna

o nas

reklama

kontakt

Serwis informacyjny o Ziemi Darłowskiej

infopomorze.pl | iwczasy.pl | plan.darlowo.pl | plan.dabki.info | plan.wicie.info
mapa.gmina.darlowo.pl

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2005-2009 www.infodarlowo.pl, www.infopomorze.pl