Portal informacyjny, największa baza informacji o Darłowie, Darłówku i gminie Darłowo oraz interaktywne plany i mapy.

  SERWIS INFORMACYJNY

  INFORMACJE DLA TURYSTÓW

  BAZA NOCLEGOWA

  MAPY I PLANY

  DZIAŁ OGŁOSZEŃ

  REKLAMA

Auta Retro

REKLAMY

"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku
"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku

Ogłoszenia Katalog Foto galeria Mapy

 

wizyt: ogółem 8800015, w grudniu 2295, dziś 806; on-line: 3945

Echo Darłowa

Ślubowanie Burmistrza i wybory do komisji Rady Miejskiej

Druga sesja nowej Rady Miejskiej w Darłowie obradowała w sali konferencyjnej ratusza 5 grudnia br. Posiedzenie Rady Miejskiej zainaugurowało ślubowanie wybranego w pierwszej turze na drugą kadencję burmistrza miasta Arkadiusza Klimowicza. Przybyły na posiedzenie Rady Miejskiej wójt gminy Darłowo Franciszek Kuprach pogratulował burmistrzowi znakomitego wyniku w wyborach oraz życzył wielu sukcesów w trakcie kadencji 2006 -2010.
Przed sesją do przewodniczącego Rady Miejskiej wpłynęły pisma o utworzeniu dwóch klubów w Radzie Miejskiej. Pierwszy klub nosi nazwę „Lista Samorządowa” i tworzą go: Zbigniew Grosz, Bożena Magier, Marian Wysocki, Tomasz Mielczarek, Stanisław Ślązak, Czesław Woźniak, Krystyna Różańska, Krzysztof Cybulski, Roman Dudziński. Pozostali radni utworzyli Klub Niezależnych. W jego składzie znaleźli się: Krystyna Sokolińska, Bogdan Sajko, Dorota Podgórska, Renata Potomska, Ewa Madalińska – Marciniak i Bogdan Pasławski. Jednym z głównych punktów sesji było powołanie składów poszczególnych komisji Rady Miejskiej.
Na wnioski obydwu klubów w skład Komisji Rewizyjnej wybrano: Mariana Wysockiego – przewodniczący i członków: Tomasza Mielczarka, Krzysztofa Cybulskiego, Bogdana Sajko, Romana Dudzińskiego.
Do Komisji Gospodarczo – Budżetowej powołano: Romana Dudzińskiego –przewodniczący oraz Bogdana Sajko, Dorotę Podórską, Krystynę Sokolińską, Mariana Wysockiego, Renatę Potomską, Ewę Madalińską - Marciniak
W składzie Komisji Planowania, Rozwoju i Gospodarki Morskiej będą pracować następujący radni: Czesław Woźniak – przewodniczący oraz członkowie: Zbigniew Grosz, Marian Wysocki, Krzysztof Cybulski, Stanisław Ślązak, Dorota Podgórska, i Ewa Madalińska – Marciniak.
Do Komisji Spraw Społecznych weszli: Tomasz Mielczarek – przewodniczący i członkowie: Bożena Magier, Krystyna Różańska, Krystyna Sokolińska, Krzysztof Cybulski, Stanisław Ślązak, Ewa Madalińskia - Marciniak
Na przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury i Turystyki powołano Krystynę Różańską, a w jej składzie znaleźli się: Bogdan Sajko, Renata Potomska, Stanisław Ślązak, Czesław Woźniak, Krystyna Sokolińska, Bogdan Pasławski.
Zgodnie z przepisami od początku kadencji radni ustalają wynagrodzenie dla burmistrza miasta. Na wniosek przewodniczącego Rady Miejskiej ustalono burmistrzowi Darłowa następujące wynagrodzenie brutto bez dodatku stażowego w wysokości 8652 zł. Wzrost płacy brutto ogółem wynosi 811,70 zł , a netto 540 zł
Na wniosek burmistrza miasta, biorąc pod uwagę ciężką sytuację rolników radni ustalili, że w roku 2007 zostanie obniżona średnia cena skupu żyta z 35,52 zł do 27,88 zł za kwintal. Kwota ta jest podstawą do ustalenia wysokości podatku rolnego. Równocześnie obniżono także średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku leśnego ze 133,70 zł za metr sześcienny do kwoty 62,05 zł za 1 m3 .
Następnie na wniosek skarbnika miasta dokonano korekty w budżecie miasta na 2006 r. Polegała ona na zwiększeniu dochodów i wydatków miasta o 67.303 zł i przeniesieniu planowanych wydatków o 34.247 zł. Po dokonanych zmianach budżet miasta zamyka się dochodami ogółem w wysokości 38.208.411 i wydatkami na sumę 44.564.732 zł. W ramach wydatków na realizację zadań własnych wydatki majątkowe stanowią kwotę 12.385.333 zł, co stanowi 27,8 % ogółu wydatków. Tegoroczny budżet miasta zamyka się deficytem w kwocie 6.356.31 zł, który pokryty będzie środkami z prefinansowania, nadwyżki budżetowej z ubiegłych lat i kredytem.
W dalszym ciągu obrad na wniosek burmistrza miasto przejęło od Powiatu Sławieńskiego drogi powiatowe jakimi były do tej pory ulice: Kościelna, Rzemieślnicza i Władysława IV. Takie działanie jest konieczne ponieważ miasto przygotowuje dokumentację projektową na rewitalizację starówki, a te ulice są jej nieodłączna częścią.
W końcu sesji radni podjęli uchwałę, która zabezpiecza prawidłową realizację umowy o dofinansowaniu projektu pod nazwą „Przebudowa dróg wewnętrznych w granicach dolnej części rybackiego portu Darłowo” realizowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i Przetwórstwo ryb 2004 – 2006” wekslem in blanco na kwotę 2.825.730 zł. Ta uchwała umożliwi jeszcze w tym tygodniu podpisanie umowy na realizację i sfinansowanie tego zadania. W ramach trybuny Obywatelskiej zabrał głos Jan Skórski – członek zarządu Klubu Seniora, który pogratulował burmistrzowi i radnym wyboru oraz życzył miastu dalszego rozwoju pod rządami tego samorządu..
 

L. Walkiewicz
Darłowo, ED 11/2006

Auta Retro

strona główna

o nas

reklama

kontakt

Serwis informacyjny o Ziemi Darłowskiej

infopomorze.pl | iwczasy.pl | plan.darlowo.pl | plan.dabki.info | plan.wicie.info
mapa.gmina.darlowo.pl

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2005-2009 www.infodarlowo.pl, www.infopomorze.pl