Portal informacyjny, największa baza informacji o Darłowie, Darłówku i gminie Darłowo oraz interaktywne plany i mapy.

  SERWIS INFORMACYJNY

  INFORMACJE DLA TURYSTÓW

  BAZA NOCLEGOWA

  MAPY I PLANY

  DZIAŁ OGŁOSZEŃ

  REKLAMA

Auta Retro

REKLAMY

"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku
"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku

Ogłoszenia Katalog Foto galeria Mapy

 

wizyt: ogółem 8749588, w listopadzie 35838, dziś 125; on-line: 69

Echo Darłowa

Porządek III sesji RM

Mieszkańcy Darłowa
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./:
z w o ł u j ę
III sesję Rady Miejskiej w Darłowie, która odbędzie się 27 grudnia 2006 r. godz. 12.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Darłowie.

Porządek obrad :
 • Sprawy organizacyjne :
  - otwarcie sesji i stwierdzenie kworum,
  - propozycje zmiany porządku obrad ,
  - zatwierdzenie protokołów sesji z dnia 23 listopada 2006 r. oraz dnia 5 grudnia 2006 r.
 • Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działań podejmowanych w okresie między sesjami.
 • Trybuna Obywatelska.
 • Interpelacje.
 • Zapytania Radnych.
 • Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy – Miasto Darłowo na 2007 r./ projekt został przekazany 1 grudnia 2006 r./.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy – Miasto Darłowo na rok 2006 /Druk nr 1/.
 • Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006 /Druk nr 2/.
 • Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności gminy Miasto Darłowo oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się ustawy – Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg/Druk nr 3/.
 • Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Sekretarza Miasta Darłowo /Druk nr 4/.
 • Podjęcie uchwały w sprawie powołania Sekretarza Miasta Darłowo /Druk nr 5/.
 • Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli /Druk nr 6/.
 • Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz uzgodnienia wartości jednego punktu dla pracowników samorządowych zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych Miasta Darłowo /Druk nr 7/.
 • Wręczenie „Złotego Denara Eryka ” Panu Leszkowi Walkiewiczowi.
 • Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Darłowo na rok 2007 /Druk nr 8/.
 • Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Darłowo na rok 2007 /Druk nr 9/
 • Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy na rok 2007 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Druk nr 10/.
 • Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Sławieńskiego zadań z zakresu utrzymania i ochrony dróg powiatowych na obszarze Miasta Darłowo /Druk nr 11/.
 • Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli do składu Rady Społecznej Szpitala Powiatowego w Sławnie /Druk nr 12/.
 • Odpowiedzi na interpelacje.
 • Zamknięcie sesji.
 •  

  UM
  Darłowo, ED 11/2006

  Auta Retro

  strona główna

  o nas

  reklama

  kontakt

  Serwis informacyjny o Ziemi Darłowskiej

  infopomorze.pl | iwczasy.pl | plan.darlowo.pl | plan.dabki.info | plan.wicie.info
  mapa.gmina.darlowo.pl

   

   

   

  Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2005-2009 www.infodarlowo.pl, www.infopomorze.pl