Portal informacyjny, największa baza informacji o Darłowie, Darłówku i gminie Darłowo oraz interaktywne plany i mapy.

  SERWIS INFORMACYJNY

  INFORMACJE DLA TURYSTÓW

  BAZA NOCLEGOWA

  MAPY I PLANY

  DZIAŁ OGŁOSZEŃ

  REKLAMA

Auta Retro

REKLAMY

"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku
"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku

Ogłoszenia Katalog Foto galeria Mapy

 

Echo Darłowa

Prosto z kwietniowej sesji RM

Drogi w porcie za unijne pieniądze

Na V sesji Rady Miejskiej w Darłowie, która sie odbyła 3 kwietnia jednym z głównych punktów obrad było podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu pod nazwą „Przebudowa dróg wewnętrznych w granicach dolnej części portu Darłowo II etap”. Inwestycja ta jest realizowana w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i Przetwórstwo Ryb 2004 – 2006”. Warto przypomnieć, że II etap modernizacji układu komunikacyjnego i infrastruktury w porcie będzie kosztować 7,8 mln złotych. Za te pieniądze zmieni się wygląd i funkcjonalność znacznej części portu. Po wschodniej części kanału portowego modernizacja obejmie obszar od stoczni remontowej po latarnię morską., a po zachodniej od Bosmanatu, aż do przepompowni, łącznie z Centrum Pierwszej Sprzedaży Ryb. Modernizacja ułatwi działalność nie tylko rybakom i przetwórcom ryb, ale również innym firmom działającym w porcie. Podjęta uchwała dotyczy wystawienia deklaracji wekslowej z oświadczeniem o dobrowolnym poddaniu sie egzekucji na kwotę 7.834.124 zł, która zabezpieczy prawidłowe finansowanie i realizację inwestycji. Taki tryb załatwiania jest wymagany przy realizacji wszystkich unijnych inwestycji.

Zmiany stawek za wodę i ścieki

Ceny za wodę i ścieki nie były zmieniane w Darłowie od 2003 roku .W międzyczasie rosły ceny energii i robocizny. Dlatego na szczegółowo umotywowany wniosek i przedstawioną kalkulację dyrektora Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Wojciecha Wiśniowskiego wniesiono projekt uchwały do Rady Miejskiej o urealnienie stawek opłat za wodę i ścieki w stosunku do kosztów. W roku ubiegłym MPGK poniosło straty na tej działalności. Do tej pory za dostarczanie 1 m3 wody odbiorcy posiadający wodomierze płacili 2,06 zł . Nowa taryfa ustala stawkę 2,25 zł za 1 m3... Dotychczas za odprowadzenie i oczyszczenie1 m3 ścieków płacono 3,54 zł. Po zmianach będzie obowiązywać stawka 3,83 zł nie licząc VAT -u, którego stawka wynosi 7 %. W zależności od rodzaju taryfy poszczególne stawki opłat wzrosły średnio o 9,8 procenta. Radni jednomyślnie głosowali przeciwko podjęciu tej uchwały. Mimo tego zgodnie z ustawą o zaopatrzeniu w wodę i odbiór ścieków nowe stawki wejdą w życie. Nowe taryfy będą obowiązywać w okresie od 15 maja 2007 do 14 maja 2008 r. Jak poinformował radnych dyrektor MPGK podstawowe składniki które mają wpływ na cenę wody i ścieków to amortyzacja, podatki i ceny energii elektrycznej, a na te składniki nasze przedsiębiorstwo, które pracuje bez zysków niema wpływu. Równocześnie dyrektor zapewnił radnych, że pieniądze z podwyżki cen w znacznym stopniu przeznaczone zostaną na modernizację urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, zgodnie z wcześniej uchwalonym przez Rade Miejską wieloletnim planem rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2007 - 2009 .

Zmiana w budżecie

Na wniosek skarbnika dokonano w budżecie miasta przeniesienia planowanych wydatków na kwotę 87.000 zł. Z tej sumy 60.000 zł pójdzie na zakup nowego samochodu dla Straży Miejskiej, a 27.000 przeznaczono na remont i adaptację przeniesionej do innego budynku środowiskowej świetlicy „Bezpieczna Przystań”. Używany do tej pory samochód Straży Miejskiej został zniszczony wskutek wypadku. Oczywiście do wypadku doszło bez najmniejszej winy ze strony Straży Miejskiej.

Nadano nazwę nowej ulicy

Na wniosek burmistrza miasta radni nadali nowopowstałej ulicy łączącej ulicę Karłowicza z ulicą Lutosławskiego nazwę twórcy hymnu narodowego - Józefa Wybickiego. Przy tym nowym ciągu komunikacyjnym miasto zgodnie z uchwalonym planem przestrzennego zagospodarowania wyznaczyło 31 działek pod zabudowę mieszkaniową. Działki mają wielkość od 600 do 800 m2 i muszą mieć dojazd.

Ponadto radni wyrazili zgodę na przekazanie Skarbowi Państwa dwóch cieków wodnych w Zielnowie, które kiedyś były własnością miasta i gminy Darłowo. Przegłosowano też uchwałę w sprawie powiadomienia sekretarza Urzędu Miejskiego o obowiązku złożenia w terminie miesiąca oświadczenia lustracyjnego. Na zakończenie sesji przewodniczący RM i zastępca burmistrza Elżbieta Karlińska złożyli przybyłym na sesję radnym i mieszkańcom życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych.

 

L.W.
Darłowo, ED 4/2007

Auta Retro

strona główna

o nas

reklama

kontakt

Serwis informacyjny o Ziemi Darłowskiej

infopomorze.pl | iwczasy.pl | plan.darlowo.pl | plan.dabki.info | plan.wicie.info
mapa.gmina.darlowo.pl

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2005-2009 www.infodarlowo.pl, www.infopomorze.pl