Portal informacyjny, największa baza informacji o Darłowie, Darłówku i gminie Darłowo oraz interaktywne plany i mapy.

  SERWIS INFORMACYJNY

  INFORMACJE DLA TURYSTÓW

  BAZA NOCLEGOWA

  MAPY I PLANY

  DZIAŁ OGŁOSZEŃ

  REKLAMA

Auta Retro

REKLAMY

"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku
"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku

Ogłoszenia Katalog Foto galeria Mapy

 

Echo Darłowa

OGÓLNOPOLSKI PROGRAM WYMIANY DOWODÓW OSOBISTYCH

Przypominamy, że zgodnie z ustawą z dnia 12 września 2002 r. zmieniającą ustawę o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz ustawy o działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 183, poz. 1522 z 2002 r.) wprowadza się obowiązek wymiany dowodów osobistych wydanych przed dniem 1 stycznia 2001 r. w nieprzekraczającym terminie do 31 grudnia 2007 r.!!!

Z dniem 1 stycznia 2008 r. wszystkie stare - książeczkowe dowody osobiste stracą ważność.


Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście i dowód odbiera się osobiście.
Dowód osobisty wydaje właściwy ze względu na miejsce zameldowania na pobyt stały organ gminy, a w razie braku miejsca zameldowania na pobyt stały – organ gminy ostatniego miejsca pobytu stałego tej osoby. Wniosek można składać za pośrednictwem organu gminy właściwego ze względu na miejsce pobytu czasowego wnioskodawcy, jeżeli jego złożenie we właściwym organie gminy nie jest możliwe.
 
W celu otrzymania dowodu należy osobiście złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego. Do wniosku należy dołączyć:

  • dwie aktualne, wyraźne fotografie o wymiarach 45x35 przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy,
  • dowód uiszczenia opłaty za wydanie dowodu osobistego (w wysokości 30 zł. – płatne w kasie Urzędu Miejskiego),
  • odpis skrócony aktu urodzenia – kawaler, panna (jeżeli wymieniony akt znajduje się w USC w Darłowie załączanie odpisu aktu jest niepotrzebne)
  • odpis skrócony aktu małżeństwa – małżonkowie, wdowiec, wdowa, rozwiedziony (jeżeli wymieniony akt znajduje się w USC w Darłowie załączanie odpisu aktu jest niepotrzebne).


Kto uchyla się od obowiązku posiadania lub wymiany dowodu osobistego podlega karze ograniczenia wolności do 1 miesiąca albo karze grzywny.

Nie zwlekaj do ostatniej chwili! Do końca grudnia 2007 r. dowód musi wymienić ok. 3500 mieszkańców miasta Darłowa.

Szczegółowe informacje dotyczące wymiany dowodów osobistych można uzyskać w pokoju nr 15 Urzędu Miejskiego w Darłowie w godzinach:
w poniedziałki – 800 - 1600
od wtorku do piątku – 700  - 1300

 

Justyna Kowalska
Urząd Miejski w Darłowie
Darłowo, ED 4/2007

Auta Retro

strona główna

o nas

reklama

kontakt

Serwis informacyjny o Ziemi Darłowskiej

infopomorze.pl | iwczasy.pl | plan.darlowo.pl | plan.dabki.info | plan.wicie.info
mapa.gmina.darlowo.pl

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2005-2009 www.infodarlowo.pl, www.infopomorze.pl