Portal informacyjny, największa baza informacji o Darłowie, Darłówku i gminie Darłowo oraz interaktywne plany i mapy.

  SERWIS INFORMACYJNY

  INFORMACJE DLA TURYSTÓW

  BAZA NOCLEGOWA

  MAPY I PLANY

  DZIAŁ OGŁOSZEŃ

  REKLAMA

Auta Retro

REKLAMY

"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku
"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku

Ogłoszenia Katalog Foto galeria Mapy

 

Echo Darłowa

prof. dr hab. Tadeusz Piecuch

NAUKOWO I PRAKTYCZNIE O ŚRODOWISKU

W dniach od 24 do 27 maja  w sali konferencyjnej hotelu “Jan” Darłówku obradowała VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa na temat “Kompleksowe i szczegółowe problemy inżynierii środowiska”. Jej organizatorem jest Katedra Techniki Wodno – Mułowej i Utylizacji Odpadów Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Koszalińskiej oraz Sekcja Wykorzystania Surowców Mineralnych Komitetu Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. Inicjatorem takich konferencji i przewodniczącym Komitetu Naukowego Konferencji  jest prof. dr hab. inż Tadeusz Piecuch – kierownik w/w  katedry Politechniki Koszalińskiej i równocześnie prezes Środkowo – Pomorskiego Towarzystwa Naukowego Ochrony Środowiska. Odbywają się one cyklicznie, co dwa lata od roku 1985. Udział w niej wzięło 240 fachowców - teoretyków i praktyków z dziedziny inżynierii środowiska. W tym gronie było 51 profesorów zwyczajnych m.in. z takich uczelni jak np.  dziesięciu Politechnik, Akademii Górniczo – Hutniczej, czterech Uniwersytetów, Pomorskiej Akademii w Słupsku, czterech Akademii Rolniczych oraz z kilku prywatnych Wyższych Szkół Zawodowych. Ponadto udział w konferencji wzięli naukowcy i praktycy z czterech instytutów Polskiej Akademii Nauk, trzech instytutów resortowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a nadto przedstawiciele 12 firm producentów urządzeń i sprzętu do ochrony środowiska, a także przedstawiciele samorządów oraz studenci ostatnich semestrów na wydziale budownictwa i inżynierii środowiska Politechniki Koszalińskiej. Na konferencji zajęto się problematyką kompleksowych i szczegółowych problemów oraz
badaniami poszczególnych procesów dotyczących: uzdatniania wody, oczyszczania ścieków, ochrony powietrza, ziemi i zasobów wodnych oraz neutralizacji i utylizacji odpadów.
Wygłoszono na niej prawie 70 referatów, które podzielono branżowo i monograficznie na 10 tematycznych sesji.
Oto tematy poszczególnych sesji:
●    Szkoła inżynierii środowiska.
●    Ochrona powierzchni ziemi, rekultywacja.
●    Ochrona powietrza.
●    Instalacje sanitarne.
●    Energetyka, termiczna utylizacja i przeróbka odpadów.
●    Technologie i techniki neutralizacji przeróbki, segregacji i utylizacji odpadów.
●    Problemy fizyko – chemiczne w procesach uzdatniania wody i oczyszczania ścieków.
●    Ścieki i osady ściekowe.
●    Ochrona zasobów wodnych.
●    Wybrane zagadnienia przyrodnicze
Dzięki rozległej tematyce konferencji jej uczestnicy poszerzają swą wiedzę specjalistyczną o inne dziedziny inżynierii środowiska uczestnicząc w sesjach i dyskusjach. Organizatorzy dla każdego uczestnika konferencji przygotowali  staranie opracowany i wydany 23 numer Zeszytów Naukowych Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska PK, liczący blisko 900 stron, w którym zamieszczono prawie wszystkie referaty wygłoszone na   tej ogólnopolskiej konferencji.
Dodatkową zaletą takiego spotkania jest obecność polskiej elity naukowej, zajmującej się inżynierią ochrony środowiska. Przybyli na nią profesorowie z tzw. najwyższej półki, Ci którzy decydują o karierach naukowych, habilitacjach i tytułach profesorskich jak np.: Tomasz Winnicki z Politechniki Wrocławskiej, Andrzej Heim z Politechniki Łódzkiej, Lucjan Pawłowski z Politechniki Lubelskiej, Andrzej Królikowski z politechniki Białostockiej, Czesława Rosik – Dulewska – dyrektor Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska PAN, Czesław Szafrański – dziekan wydziału melioracji i inżynierii środowiska Akademii Rolniczej w Poznaniu  i inni. Najważniejsze są zasadnicze więzi osobiste, których nie zastąpi żadna korespondencja wirtualna przez internet.
Zdaniem prof. Tadeusza Piecucha ta konferencja stworzyła możliwość do wymiany doświadczeń między naukowcami i przemysłem. Naukowcy zaprezentowali szereg nowatorskich rozwiązań (niektóre z nich opatentowano) w szeroko rozumianej ochronie środowiska, z których zapewne juz wkrótce skorzysta przemysł.
Jednym z uczestników konferencji  i członkiem jej komitetu honorowego  był burmistrz Darłowa Arkadiusz Klimowicz.

 

L.W.
Darłowo, ED 5/2007

Konferencja naukowa

Auta Retro

strona główna

o nas

reklama

kontakt

Serwis informacyjny o Ziemi Darłowskiej

infopomorze.pl | iwczasy.pl | plan.darlowo.pl | plan.dabki.info | plan.wicie.info
mapa.gmina.darlowo.pl

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2005-2009 www.infodarlowo.pl, www.infopomorze.pl