Portal informacyjny, największa baza informacji o Darłowie, Darłówku i gminie Darłowo oraz interaktywne plany i mapy.

  SERWIS INFORMACYJNY

  INFORMACJE DLA TURYSTÓW

  BAZA NOCLEGOWA

  MAPY I PLANY

  DZIAŁ OGŁOSZEŃ

  REKLAMA

Auta Retro

REKLAMY

"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku
"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku

Ogłoszenia Katalog Foto galeria Mapy

 

Echo Darłowa

Dofinansowanie zakupu strojów i podręczników

Szkoły Podstawowe  i Gimnazja w Darłowie postanowiły, że ich uczniowie będą od nowego roku szkolnego 2007/2008 nosili mundurki szkolne. Uczniowie  Szkoły Podstawowej nr 3 im. Żołnierza Wojsk Ochrony Pogranicza  będą nosili mundurki w kolorze zielonym. Młodzież z Miejskiego Gimnazjum im. Stanisława Dulewicza będzie nosić mundurki granatowe, a Zespół Szkół w Darłówku  będzie miał mundurki w kolorze śliwkowym.
W oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z 20 czerwca 2007 roku rodzice lub prawni opiekunowie uczniów w przypadku gdy dochód na osobę w rodzinie ucznia (wychowanka) nie przekracza 351 zł netto mogą ubiegać się o dofinansowanie zakupu stroju i podręczników szkolnych. Na zakup jednolitego stroju szkolnego można otrzymać dofinansowanie w kwocie 50 zł.
Natomiast dofinansowanie zakupu podręczników będzie udzielane rodzicom dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne i dzieci z klas I-III szkół podstawowych w kwocie:

  1. dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne – do kwoty 130 zł
  2. dla uczniów klas  I szkół podstawowych – do kwoty 130 zł
  3. dla uczniów klas II szkól podstawowych – do kwoty 150 zł
  4. dla uczniów klas III szkół podstawowych – do kwoty 170 zł

W nioski w sprawie dofinansowania należy składać w szkole lub w przedszkolu do którego będzie uczęszczał uczeń (wychowanek) w terminie do 27 lipca br. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów za miesiąc czerwiec 2007 roku. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia (wychowanka), którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej. Dyrektor szkoły lub przedszkola zwraca rodzicom uczniów lub wychowanków koszty zakupu podręczników po przedłożeniu dowodu zakupu podręczników, do wysokości kwoty   podanej w/w w rozporządzeniu.

 

L.W.
Darłowo, ED 7/2007

Auta Retro

strona główna

o nas

reklama

kontakt

Serwis informacyjny o Ziemi Darłowskiej

infopomorze.pl | iwczasy.pl | plan.darlowo.pl | plan.dabki.info | plan.wicie.info
mapa.gmina.darlowo.pl

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2005-2009 www.infodarlowo.pl, www.infopomorze.pl