Portal informacyjny, największa baza informacji o Darłowie, Darłówku i gminie Darłowo oraz interaktywne plany i mapy.

  SERWIS INFORMACYJNY

  INFORMACJE DLA TURYSTÓW

  BAZA NOCLEGOWA

  MAPY I PLANY

  DZIAŁ OGŁOSZEŃ

  REKLAMA

Auta Retro

REKLAMY

"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku
"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku

Ogłoszenia Katalog Foto galeria Mapy

 

wizyt: ogółem 10709283, w październiku 24616, dziś 807; on-line: 192

Echo Darłowa

Budżet za pierwsze półrocze

Skarbnik miasta Darłowo Agnieszka Bałbatun przedstawiła radnym informację z przebiegu wykonania dochodów i wydatków w pierwszym półroczu 2007 r. Z przedstawionych dokumentów wynika, że prawidłowo kształtują się proporcje dochodów i wydatków w tym okresie.

Dochody:

W roku 2007 zaplanowano, że miasto osiągnie dochody w wysokości 36.860.735 zł. Po dokonanych zmianach w trakcie pierwszego półrocza zwiększono planowane dochody do sumy 38.882.274 zł.  W okresie do czerwca br. do kasy miasta wpłynęło 18.851.082 zł, co stanowi 48,5 procenta dochodów rocznych. W tych sumach znajdują się m.in. dochody od osób prawnych i fizycznych w formie podatków i opłat na łączną kwotę – 6.749.632 zł, subwencje z budżetu państwa w wysokości 5.352.008 zł, dochody ze sprzedaży mienia komunalnego oraz gospodarki mieszkaniowej na kwotę 3.268.836 zł, dotacje na pomoc społeczną na kwotę 2.613.138 zł i wpływy z dochodów różnych.

Wydatki:

Początkowo zaplanowano na  2007 rok, że miasto ogółem na wydatki przeznaczy 49.135.237 zł.  Po przeprowadzonych zmianach budżetu w pierwszym półroczu powiększono całoroczne wydatki do 53.832.029 zł.  Z tych kwot ponad 20 milionów przeznaczono na wydatki majątkowe, co stanowi 37,8 procenta ogółu wydatków. Do miesiąca czerwca włącznie zrealizowano wydatki w wysokości 16.876.185 zł. Różnice w wykonaniu wydatków budżetowych wynikają głównie z tego tytułu, gdyż  realizacja procesów inwestycyjnych rozpoczyna się dopiero w II półroczu.  Najwięcej w pierwszej połowie roku z budżetu miasta przeznaczono na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą. Na te cele wydano 6.286.720 zł, co stanowi 37,2 procenta ogółu wydatków. Na pomoc społeczną wydatkowano 3.300.709 zł, co stanowi 19,6 procenta wydatków. Na administrację publiczną, łącznie z Radą Miejską i wydatkami przeznaczonymi na zakup komputerów i oprogramowania z kasy miastaposzło 2.014.606 zł. Na budowę nowych, remonty starych dróg i chodników oraz na opracowanie dokumentacji technicznej pod budowę dróg i dojazdów do portu, dokumentacje na rewitalizacje starówki, budowę układów komunikacyjnych w Darłówku, przystani jachtowej,  infrastruktury portowej oraz  modernizacji Centrum Pierwszej Sprzedaży Ryb wydano 1.611.216 zł. Na gospodarkę mieszkaniową poszło 855.210 zł. Na kulturę fizyczną i sport wydano w I półroczu 873.466 zł. Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego wydano 469.520 zł. Na poprawę gospodarki komunalnej i ochronę środowiska wydatkowano  583.307 zł. Na ochronę zdrowia poszło 222.335 zł. Ponadto zmniejszono dług publiczny zaciągnięty na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej o kolejny milion i 112 tysięcy złotych.

 

L.W.
Darłowo, ED 10/2007

Auta Retro

strona główna

o nas

reklama

kontakt

Serwis informacyjny o Ziemi Darłowskiej

infopomorze.pl | iwczasy.pl | plan.darlowo.pl | plan.dabki.info | plan.wicie.info
mapa.gmina.darlowo.pl

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2005-2009 www.infodarlowo.pl, www.infopomorze.pl