Portal informacyjny, największa baza informacji o Darłowie, Darłówku i gminie Darłowo oraz interaktywne plany i mapy.

  SERWIS INFORMACYJNY

  INFORMACJE DLA TURYSTÓW

  BAZA NOCLEGOWA

  MAPY I PLANY

  DZIAŁ OGŁOSZEŃ

  REKLAMA

Auta Retro

REKLAMY

"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku
"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku

Ogłoszenia Katalog Foto galeria Mapy

 

wizyt: ogółem 8317181, w wrześniu 29204, dziś 931; on-line: 89

Echo Darłowa

60 - letnia historia szkoły w Jeżyczkach

Uroczystą mszą świętą ks. Janusz Kozłowski rozpoczął obchody 60 - lecia istnienia szkoły podstawowej w Jeżyczkach. Licznie przybyli goście i absolwenci uhonorowani zostali pamiątkami i kwiatami za trud włożony w dobre imię szkoły.

Adam Swat  dyrektor Delegatury Koszalińskiej Zachodniopomorskiego Kuratorium Oświaty pogratulował dyrektor Krystynie Jacewicz dobrego zarządzania placówka.

Stanisław Kołaczkowski  były dyrektor szkoły wspomniał początki swojego urzędowania i wkładu pracy w budowę szkoły.

Nie obyło się bez gratulacji dla obecnego Wójta Franciszka Kupracza , dzięki któremu placówka utrzymała swoje istnienie.

Pierwsze wzmianki o miejscowości Jeżyczki i Jeżyce pochodzą z roku 1253. Według starych źródeł cystersi, którzy przybyli do podarowanego im Bukowa Morskiego, w połowie XIII w założyli nowe osady, wśród których były Jeżyczki (Neuenhagen) oraz Jeżyce (Altenhagen). Końcówki Hagen w nazwach oznaczały, że powstały one na terenach wykarczowanych.

Od 1338 r wsie te były sołectwami. W 1724 r weszły do powiatu sławieńskiego.

Każda większa wieś w tym czasie posiadała szkołę.

W Jeżyczkach stara jednoklasowa szkoła, wybudowana krótko przed I wojną światową znajdowała się jak mówią tam gdzie droga wiejska łączyła się z drogą do pędzenia bydła. (obecnie mieszka tam p. Kaźmierczak)

W latach 20-tych gdy „szkoła stała się za ciasna a plac przy szkole za mały” wybudowano nową dwuklasową szkołę z centralnym ogrzewaniem i dwoma mieszkaniami dla nauczycieli. Została ona poświęcona w 1928 r. (Obecny budynek z oddziałem przedszkolnym)

Pierwszym nauczycielem szkoły, o którym wiemy był do 1919 r. August Kusserow. W latach 1922 – 29 Walter Schróder, 1929-34 Hein. Od 1934 do 1939 Lippitz i Hópnner. Następnie nauczycielem był Pretz i Lutzel. Krótko w szkole uczył też Erdmann,który jako zawodowy oficer został powołany do wojska.

W roku 1943-44 szkołę zamknięto i przekształcono ją w przytułek dla kobiet i dziewcząt ze Słupska i Koszalina zobowiązanych do pracy przymusowej.

Po wojnie , w 1946 r rozpoczęła się ponownie nauka w szkole dla pierwszych jeszcze nielicznych uczniów. Wielu z nich przyjechało w ramach repatriacji z terenów Polski Wschodniej.

Prawdziwe lekcje i klasy zaczęły funkcjonować od września 1947 r. Uczniowie byli w różnym wieku. Zdarzało się, że w jednej klasie byli 8, 12 i 18-latkowie.

Pierwszym kierownikiem szkoły była Janina Kuźmin , ale wcześnie zmarła i w 1948 roku kierownikiem została p. Jędrzejowska.

Po niej do 1950 r. kierownikiem był Zdzisław Legut.

Od 1958 do 1962 r. był Czesław Misiak.

Od 1962 do 1985 kierownikiem, a później dyrektorem był p. Stanisław Kołaczkowski.

Od 1985 r. funkcję dyrektora pełni P. Krystyna Jacewicz. 

Pierwszymi absolwentami tej szkoły byli m. In.: Owczarek Marian, Burdzy Bolesław, Kuźmicz Maria i Lidia, Makarska Wanda, Makarski Bernard, Koralewski Zygmunt, Babiak Maria, Grabińska Janina, Czarnuch Irena, Lange Irena, Kołtun Stanisław, Pęcherkiewicz Jadwiga, Szewczyk Marian, Daniel Stanisław, Bielecki Zdzisław, Knap Leokadia, Matyszczuk Kazimiera.

Niektórzy z absolwentów powrócili po latach do szkoły jako nauczyciele. Wielu absolwentów rozsławia dzisiaj imię naszej szkoły. 

Do 1962 r. szkoła mieściła się w dwóch wymienionych wcześniej budynkach. Chodziły do niej tylko dzieci z Jeżyczek bowiem w Boryszewie, Jeżycach, Porzeczu i Nowym Krakowie były samodzielne szkoły.

Nie mogła jednak pomieścić wszystkich uczniów, dlatego w tymże roku oddano pawilon szkolny, w którym były trzy klasy i duży hol.

W roku 1973 zostały zmienione obwody szkolne i zaczęły chodzić tu także dzieci z Boryszewa , Porzecza i Nowego Krakowa.

W 1978 r. szkoła w Jeżycach stała się filią Jeżyczek, znajdowały się tam klasy I- IV a w 1991 r. szkoła w Jeżycach została zlikwidowana.

W 1996 r. na podstawie ustawy o systemie oświaty zmniejszono stopień organizacyjny szkoły do klas I-IV. Dzieci z klas V-VIII dojeżdżały do Dobiesławia.

Po reformie oświaty w 2000 r  szkoła na powrót stała się pełną szkołą podstawową z klasami I-VI. W tym samym roku została rozbudowana, poprzez dobudowanie piętra na pawilonie.

10 X 2004 r szkole zostało nadane imię kapitana jednego z oddziałów 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej Kazimierza Filipowicza ps. „Kord”.

Rok temu szkoła otrzymała piękny sztandar.

Na zakończenie uroczystości odbył się poczęstunek dla wszystkich uczestników święta szkoły.

 

Robert Murii
Darłowo, ED 11/2007

Auta Retro

strona główna

o nas

reklama

kontakt

Serwis informacyjny o Ziemi Darłowskiej

infopomorze.pl | iwczasy.pl | plan.darlowo.pl | plan.dabki.info | plan.wicie.info
mapa.gmina.darlowo.pl

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2005-2009 www.infodarlowo.pl, www.infopomorze.pl