Portal informacyjny, największa baza informacji o Darłowie, Darłówku i gminie Darłowo oraz interaktywne plany i mapy.

  SERWIS INFORMACYJNY

  INFORMACJE DLA TURYSTÓW

  BAZA NOCLEGOWA

  MAPY I PLANY

  DZIAŁ OGŁOSZEŃ

  REKLAMA

Auta Retro

REKLAMY

"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku
"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku

Ogłoszenia Katalog Foto galeria Mapy

 

Echo Darłowa

PROINWESTYCYJNY I PROSPOŁECZNY BUDŻET

Głównym punktem obrad XII sesji Rady Miejskiej w Darłowie, jaka odbędzie się 28 grudnia 2007 r. będzie uchwalenie budżetu miasta na rok 2008. Wszystkie komisje statutowe Rady Miejskiej wcześniej przeanalizowały projekt budżetu miasta przedłożony radnym w listopadzie przez burmistrza miasta Arkadiusza Klimowicza i skarbnika. Spodziewane dochody budżetu wyniosą 41.088.374 zł. W tych sumach znajdują się dochody własne na kwotę – 13,4 miliona złotych, pochodzące ze sprzedaży nieruchomości i mienia komunalnego, co stanowi 32,6%. ogółu dochodów. Zakłada się, że wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych osiągną sumę – 13,3 miliona zł, co stanowi 30 % ogółu dochodów. Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej wyniosą – 3.581.464 zł, co stanowi 8,7% ogółu dochodów. Przychody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosą – 400 tys. zł. W 2008 r. samorząd miasta otrzyma subwencję z budżetu państwa przeznaczoną na oświatę w wysokości 7,3 miliona złotych (17,8%) oraz dotację celową na pomoc społeczną w wysokości 3,1 miliona złotych (7,5%).
Przyszłoroczne wydatki z budżetu wyniosą 44.413.944 zł. Z tej sumy 33.552.186 zł przeznaczono na wydatki bieżące i 10.861.758 zł na wydatki majątkowe. Te ostatnie będą stanowić 24,5% ogółu wydatków. W projekcie budżetu ustalono deficyt w kwocie 3.325.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek. W roku przyszłym planuje się spłacenie kwoty 1.996.000 zł z tytułu zaciągniętej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę oczyszczalni ścieków i I etapu kanalizacji sanitarnej. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz na realizację Programu Profilaktyki Antyalkoholowej są takie same jak odpowiadające im dochody. Na gospodarkę mieszkaniową zostanie wydane 3,8 miliona zł (8,6%), a na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska 1,8 miliona zł (4,1%). W przyszłorocznym w budżecie utworzono rezerwę celową i ogólną na sumę 620.000 zł przeznaczoną na zatrudnianie bezrobotnych, zarządzanie kryzysowe i zakup materiałów i usług remontowych dla placówek oświatowych oraz na sprawy nieprzewidziane. Najwięcej pieniędzy z przyszłorocznych wydatków, bo 17 milionów 233.725 zł przeznaczono na oświatę, wychowanie i edukacyjną opiekę wychowawczą. Stanowi to 38,8 procenta ogółu wydatków Na pomoc i opiekę społeczną zostanie wydane 6.802.566 zł, co stanowi 15,3 % ogółu wydatków. Instytucje kultury otrzymają do swej dyspozycji 1.069.205 zł, a na kulturę fizyczną i sport przeznaczono 1.984.367 zł.
Projekt budżetu zawiera wiele nowych inwestycji i remontów. Ważną inwestycją realizowaną w Darłówku Zachodnim zarówno w tym jak i w przyszłym roku jest przebudowa dróg i portu rybackiego w połączeniu z oddaniem do użytku Centrum Pierwszej Sprzedaży Ryb i budowy zapory przeciwpowodziowej. Koszt części tej inwestycji realizowanej w 2008 r. wyniesie 2.749.353 zł i w całości będzie pokryty ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa. Najważniejszą przyszłoroczną inwestycją jest termomodernizacja szkół i przedszkoli. Na to zadanie, które będzie kosztować 4.791.357 zł miasto otrzyma z tzw. Funduszu Norweskiego 3.467.449. Pozostała część 1.323.908 zł zostanie wydana z kasy miasta W przyszłym roku planuje się budowę ulicy: Kopernika za kwotę 430 tys. zł. W roku 2008 zostaną wykonane następujące dokumentacje pod dalsze inwestycje i będą dotyczyły: rewitalizacji starówki, budowy ul. Maczka i ul. na osiedlu „Zorza”, budowy przystani jachtowej oraz budowy hali sportowej. W ramach komputeryzacji Urzędu Miasta i jemu podległych placówek zostanie zakupiony serwer i zestaw komputerowy dla MOPS-u, 2 zestawy komputerowe dla MZBK oraz komputery, programy i drukarki. Na cel ten zostanie wydana kwota 122 tys. zł. Jeżeli miasto otrzyma dotację to wybuduje kosztem miliona złotych lokale socjalne. W roku przyszłym na budowę ogólnodostępnego boiska ze sztucznej trawy zostanie przeznaczone 520 tys. zł. Będzie również zmodernizowany budynek położony przy ul. Moniuszki 7b kosztem 100 tys. zł i przeznaczony na siedzibę Klubu Kolarskiego. Samorząd kupi specjalnie przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych samochód za kwotę 30 tys. zł. Sporo zmieni się na terenach zielonych. Na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego zostanie wybudowana fontanna kosztem 180 tys. zł. Dla parku króla Eryka zostanie opracowana dokumentacja na jego rewitalizację. Na budowę i wyposażenie placów zabaw z kasy miasta pójdzie 30,5 tys. zł. Wyremontowany i przebudowany zostanie plac przy Szkole Podstawowej nr 3 za kwotę 120 tys. zł. Remontowane będzie także kino „Bajka” poprzez wymianę foteli oraz przyciemnienie i wygłuszenie sali za 122 tys. zł. Ponadto DOK zakupi pianino elektryczne, kserokopiarkę i postawi magazyn na przechowywanie sceny i ławek za 22 tys. zł. Dla poprawy bezpieczeństwa kąpiących OSiR zakupi trzy łodzie ratownicze wraz z osprzętem za sumę 15 tys. zł oraz kupi agregat prądotwórczy i zaadaptuje pomieszczenie na wydmie na toaletę dla niepełnosprawnych razem za kwotę 18 tys. zł. Projekt budżetu przewiduje również realizację wielu innych drobniejszych kwotowo zadań.

 

L.W.
Darłowo, ED 12/2007

Auta Retro

strona główna

o nas

reklama

kontakt

Serwis informacyjny o Ziemi Darłowskiej

infopomorze.pl | iwczasy.pl | plan.darlowo.pl | plan.dabki.info | plan.wicie.info
mapa.gmina.darlowo.pl

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2005-2009 www.infodarlowo.pl, www.infopomorze.pl