Portal informacyjny, największa baza informacji o Darłowie, Darłówku i gminie Darłowo oraz interaktywne plany i mapy.

  SERWIS INFORMACYJNY

  INFORMACJE DLA TURYSTÓW

  BAZA NOCLEGOWA

  MAPY I PLANY

  DZIAŁ OGŁOSZEŃ

  REKLAMA

Auta Retro

REKLAMY

"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku
"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku

Ogłoszenia Katalog Foto galeria Mapy

 

Echo Darłowa

Grudniowa sesja Rady Miejskiej

W piątek 28 grudnia br. o godz. 10 w darłowskim ratuszu rozpocznie się XII sesja Rady Miejskiej. Na ostatniej w tym  roku sesji radni zajmą się wieloma ważnymi sprawami. Na wstępie  na wniosek skarbnika dokonają korekty budżetu miasta na rok 2007 oraz uchwalą wykaz wydatków, które nie wygasają  z upływem mijającego roku budżetowego.

Głównym punktem obrad będzie podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2008. W sprawach dotyczących oświaty uchwalą regulamin wynagradzania nauczycieli, który jest dostosowany do aktualnych zmian w karcie nauczyciela. Rajcy rozważą również wnioski poszczególnych placówek oświatowych oraz MZBK, MOPS-u i OSiR-u w sprawie ustalenia stawki najniższego wynagrodzenia zasadniczego w wysokości 700 zł oraz wartości jednego punktu dla pracowników samorządowych, które mają obowiązywać w 2008 roku. W dalszym ciągu sesji radni wysłuchają sprawozdania burmistrza miasta z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za pierwsze półrocze 2007 roku oraz ustalą nowe programy na rok 2008  przeciwdziałające narkomanii i zajmujące się rozwiązywaniem problemów alkoholowych. Ponadto radni ustalą przyszłoroczne zasady wydzierżawiania nieruchomości komunalnych oraz ich sprzedaży, a także zasady udzielania bonifikat podczas przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Zapewne darłowscy samorządowcy wyrażą zgodę na przejęcie od Powiatu Sławieńskiego zadania utrzymania i ochrony dróg powiatowych położonych na obszarze miasta Darłowa na rok 2008. W końcowej części sesji radni zapoznają się ze sprawozdaniem z przeprowadzonej kontroli w Miejskim Zarządzie Budynków komunalnych

Jak zwykle tak i teraz burmistrz przedstawi sprawozdanie z działań podejmowanych pomiędzy sesjami, czyli od 29 listopada do 27 grudnia br. a  w Trybunie Obywatelskiej będą mogli się wypowiedzieć mieszkańcy Darłowa i przewodniczący zarządów osiedli.

 
 

L.W.
Darłowo, ED 12/2007

Auta Retro

strona główna

o nas

reklama

kontakt

Serwis informacyjny o Ziemi Darłowskiej

infopomorze.pl | iwczasy.pl | plan.darlowo.pl | plan.dabki.info | plan.wicie.info
mapa.gmina.darlowo.pl

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2005-2009 www.infodarlowo.pl, www.infopomorze.pl