Portal informacyjny, największa baza informacji o Darłowie, Darłówku i gminie Darłowo oraz interaktywne plany i mapy.

  SERWIS INFORMACYJNY

  INFORMACJE DLA TURYSTÓW

  BAZA NOCLEGOWA

  MAPY I PLANY

  DZIAŁ OGŁOSZEŃ

  REKLAMA

Auta Retro

REKLAMY

"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku
"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku

Ogłoszenia Katalog Foto galeria Mapy

 

Echo Darłowa

Wybierz się do Starostwa Sławieńskiego

Zawiadamia się mieszkańców miasta Darłowa, że w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sławnie, przy ul. Sempołowskiej 2a w pokoju nr 65A od 3 marca 2008 r. do 21 marca 2008 r. (oprócz sobót i niedziel) w godzinach od 830 do 1430 zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych projekt operatu opisowo – kartograficznego ewidencji gruntów i budynków miasta Darłowa.

Dokumentacja tego projektu składa się z : rejestru budynków, rejestru lokali, kartotek budynków, kartotek lokali, mapy ewidencji budynków. Dokumentacja tego projektu została opracowana na podstawie artykułu 4 ust.1 i art. 20 ust.1-3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027, z późn. zm.) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. nr38, poz.454).

Wszyscy zainteresowani mają prawo zapoznać się w podanym terminie z w/w dokumentacją, uzyskać niezbędne wyjaśnienia i zgłosić do protokołu ewentualne uwagi i wnioski w tej sprawie. Skorzystanie z tego prawa leży w interesie zainteresowanych, aby na tym etapie postępowania związanego z założeniem ewidencji budynków oraz modernizacją ewidencji gruntów ujawnić ewentualne błędy i nieprawidłowości.

Dla rozpatrzenia ewentualnych uwag i zastrzeżeń niezbędnym jest przedstawienie przez osobę zgłaszającą dokumentów prawnych tj. odpisów z Ksiąg Wieczystych, aktów notarialnych, postanowień sądowych i innych.

Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszym zawiadomieniu nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postępowania, zatwierdzania operatu opisowo – kartograficznego i ujawnienia nowych danych w ewidencji gruntów i budynków.
Prosi się o przybycie z dokumentami dotyczącymi prawa własności i dowodem tożsamości.
Na oryginale podpisał z upoważnienia starosty Geodeta Powiatowy Wojciech Tyma.

 

L.W.
Darłowo, ED 2/2008

Auta Retro

strona główna

o nas

reklama

kontakt

Serwis informacyjny o Ziemi Darłowskiej

infopomorze.pl | iwczasy.pl | plan.darlowo.pl | plan.dabki.info | plan.wicie.info
mapa.gmina.darlowo.pl

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2005-2009 www.infodarlowo.pl, www.infopomorze.pl