Portal informacyjny, największa baza informacji o Darłowie, Darłówku i gminie Darłowo oraz interaktywne plany i mapy.

  SERWIS INFORMACYJNY

  INFORMACJE DLA TURYSTÓW

  BAZA NOCLEGOWA

  MAPY I PLANY

  DZIAŁ OGŁOSZEŃ

  REKLAMA

Auta Retro

REKLAMY

"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku
"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku

Ogłoszenia Katalog Foto galeria Mapy

 

Echo Darłowa

Badania zjawisk patologicznych

Miasto Darłowo na wniosek burmistrza Arkadiusza Klimowicza zleciło pracowni specjalistycznej przeprowadzenie badań nad skalą zjawisk i zagrożeń z obszaru patologii indywidualnej w środowisku młodzieży szkolnej oraz  w części pośród dorosłych. Badaniami objęto spożywanie alkoholu, palenie tytoniu, używanie narkotyków i środków psychogennych. Badania przeprowadzono wśród 495 uczniów szkół podstawowych gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych oraz na grupie 200 dorosłych osób.  W piątek 28 marca br. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Darłowie w oparciu o te badania przedstawiono aktualną skalę zjawisk i zagrożeń patologicznych wśród dzieci i młodzieży. W spotkaniu z szefem pracowni badań udział wzięli: pedagodzy szkolni, psycholog, zastępca szefa komisariatu policji, kierownik referatu oświaty i spraw społecznych UM, przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i inni.

Najczęściej wszystko się zaczyna od picia alkoholu. Potem dochodzi do zażywania narkotyków i często kończy się na działaniach przestępczych. Z badań wynika, że młodzież coraz częściej sięga po alkohol. Mniej niż połowa badanych uczniów (44,6%) w okresie ostatnich kilkunastu miesięcy nie sięgało po piwo lub uczyniło to nie więcej niż jeden raz. Jednak, częściej, niż co czwarty uczeń (29,3%) piwo pije tak jak dorosły, czyli wielokrotnie. Im uczniowie są starsi tym czynią to częściej. Dzieci osób lepiej sytuowanych sięgają częściej po używki. Większość picie piwa traktuje jako spoiwo towarzyskie i zabawę.

Nieco więcej niż połowa (53,7%) badanych uczniów oświadczyło, że wino pili w minionym roku, co najwyżej jeden raz lub wcale. Dwa do pięciu razy w tym samym okresie piło wino 28,9% uczniów. Co dziesiąty (10,3%) uczeń pił wino 6 do 20 razy, a powyżej 20 razy piło 7,1% uczniów. Wino smakują tak samo chłopcy jak i dziewczęta, zwłaszcza gimnazjalistki.

Mniej niż połowa młodzieży (46,5%) nie miało w okresie ostatnich 12 miesięcy wódki w ustach. Co piąty uczeń (21,4 %) napił się jej dwa do 5 razy. Aż 13,1 % badanych uczniów, którzy stanowią prawie połowę wszystkich uczniów miało z wódką kontakt nader częsty. Młodzież pije alkohol w lokalach gastronomicznych, w domu oraz w odosobnionych miejscach położonych z dala od centrum miasta.

Badano również problem sprzedaży i zażywania narkotyków wśród młodzieży szkolnej. Tylko nieco więcej niż połowa badanych uczniów (59,8%) oświadczyła, że w okresie minionych kilkunastu miesięcy nikt im nie proponował, żadnego narkotyku lub innego środka psychoaktywnego. Co piąty  (19,2%) młody respondent powiedział, że bardzo często jest nagabywany przez kolegów lub dilerów w sprawie zakupu lub spróbowania narkotyków, bądź innych środków halucynogennych. Częściej takie propozycje otrzymuje młodzież z rodzin bogatszych (czytaj wypłacalnych). Co trzeci uczeń otrzymał propozycje narkotykowe od nieznanego mu osobnika. Propozycje spróbowania narkotyków składają także rówieśnicy, koledzy, a nawet ktoś z rodziny. Otrzymują takie propozycje w klubach, pubach, na dyskotekach oraz na ulicy. Trzech na czterech badanych twierdzi, że w środowisku młodzieżowym istnieje sieć dystrybucji narkotyków. Niektórzy uczniowie zajmują się dystrybucją narkotyków w szkołach. Po marihuanę, która jest najczęściej zażywanym narkotykiem sięgnęło już, co najmniej raz 66,7 % młodzieży. Pięć do 20 razy zażywa jej 8,1 % , a więcej niż 20 razy zażyło jej 3,8 % uczniów. Już w VI klasach szkół podstawowych, co trzeci uczeń próbował marihuany. Odsetek ten jest znacznie większy w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. Podobną do marihuany oraz ectasy furorę robiły w tym środowisku amfetamina, LSD, środki wziewne oraz leki psychoaktywne aplikowane bez przepisu. Młodzież zażywa jeszcze inne narkotyki i środki psychoaktywne, ale nie piszemy jakie, aby nie instruować uczniów. Narkotyki zażywa się w dyskotekach, klubach pubach i w domu. Wiele badanych osób nie chce ujawnić skąd bierze środki na zakup narkotyków. Część kupuje je z kieszonkowego lub za legalnie zarobione pieniądze. Istnieje jednak podejrzenie, że podobnie jak w innych miastach może dochodzić także do kradzieży, paserstwa lub młodzieżowej prostytucji.

Zdaniem badanych w darłowskich szkołach więcej niż 25 %, a mniej 50 % uczniów pali regularnie papierosy. Największy odsetek pali w szkołach ponad gimnazjalnych, a najmniejszy w podstawowych.

Badano także czy w szkołach istnieje przemoc i napastowanie seksualne. Okazuje się, że w różnym stopniu to zjawisko występuje w każdej ze szkół w relacji uczeń – uczeń i incydentalnie w relacji uczeń – nauczyciel.

Zauważono, że większość młodzieży zażywającej alkohol czy narkotyki ma zachwiane relacje ze swoimi rodzicami. Dlatego także prowadzono badania wśród 200 dorosłych osób. Z badań wynika, że tylko, co trzeci dorosły potrafi rozpoznać czy dziecko lub dorosły jest pod wpływem narkotyku lub środka psychoaktywnego. Blisko dwie trzecie (64%) badanych osób dorosłych określiło jako złe swoje relacje z dziećmi lub wnukami. Z badań wynika, że spory odsetek społeczeństwa obawia się pijaństwa, pobicia, napadu rabunkowego i uciążliwych zaczepek.

W oparciu o tę diagnozę oraz o  strategię integracji i rozwiązywania problemów społecznych samorządowi łatwiej będzie wypracować konkretne sposoby na odwrócenie tendencji patologicznych i propagowanie zdrowego trybu życia.

 

L.W.
Darłowo, ED 4/2008

Auta Retro

strona główna

o nas

reklama

kontakt

Serwis informacyjny o Ziemi Darłowskiej

infopomorze.pl | iwczasy.pl | plan.darlowo.pl | plan.dabki.info | plan.wicie.info
mapa.gmina.darlowo.pl

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2005-2009 www.infodarlowo.pl, www.infopomorze.pl