Portal informacyjny, największa baza informacji o Darłowie, Darłówku i gminie Darłowo oraz interaktywne plany i mapy.

  SERWIS INFORMACYJNY

  INFORMACJE DLA TURYSTÓW

  BAZA NOCLEGOWA

  MAPY I PLANY

  DZIAŁ OGŁOSZEŃ

  REKLAMA

Auta Retro

REKLAMY

"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku
"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku

Ogłoszenia Katalog Foto galeria Mapy

 

wizyt: ogółem 10755401, w październiku 35714, dziś 1; on-line: 309

Echo Darłowa

Spotkanie organizacji pozarządowych

We wtorek 17 czerwca w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Darłowie odbyło się spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych z Dorotą Kuriatą - pełnomocnikiem burmistrza miasta Darłowa ds. współpracy z  organizacjami pozarządowymi. Celem spotkania było przede wszystkim przedstawienie propozycji działań służących wzmocnieniu organizacji pozarządowych i rozwinięcie współpracy z samorządem lokalnym, oraz poinformowanie organizacji pozarządowych o aktualnych możliwościach dofinansowania i pozyskiwania funduszy ze środków Urzędu Marszałkowskiego na różnego rodzaju szkolenia, konkursy i przedsięwzięcia o charakterze lokalnym i regionalnym. W Darłowie działa aktualnie 46 następujących zarejestrowanych stowarzyszeń i organizacji pozarządowych: Bałtycka Organizacja Turystyczna, Caritas  Parafii p.w. Św. Gertrudy, Caritas Parafii p.w. M.B. Częstochowskiej, Darłowski Klub „Oyama Karate”, Darłowski Młodzieżowy Klub Sportowy „Delfin”, Darłowskie Centrum Wolontariatu, Darłowskie Stowarzyszenie „Kultura, Sztuka, Region”, Darłowskie Stowarzyszenie „Nasze Środowisko”, Darłowskie Stowarzyszenie Abstynentów „Unitas”, Ekologiczny Klub Obywatelski „Czuwanie”, Klub Amazonki w Darłowie, Klub Kolarski „Ziemia Darłowska”, Klub Pionierów Ziemi Darłowskiej,, Klub Sportowy „Stocznia Darłowo M&W”, Krąg Instruktorski Seniora Związku Harcerstwa Polskiego „Darłowianie”, Miejski Klub Sportowy „Darłovia”, Oddział PTTK Darłowo, Polski Komitet Pomocy Społecznej, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Zarząd Rejonowy, Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski Koło Terenowe Darłowo, Polski Związek Wędkarski Kolo w Darłowie Pomorskie Stowarzyszenie Bezrobotnych – Bezdomnych i Osób Niepełnosprawnych Darłowo, Stowarzyszenie „Nasza wspólna chata” w Borzyszkowie Stowarzyszenie „Niezależna Inicjatywa Obywatelska” z siedzibą w Darłowie, Stowarzyszenie „Wieś Pomorska” , Stowarzyszenie Agroturystyczne Ziemi Darłowskiej „ZAGRODA”, Stowarzyszenie Mieszkańców Ziemi Darłowskiej „ZGODA”, Stowarzyszenie Na Rzecz Ochrony Krajobrazu Ziemi Darłowskiej – „Budować Nie Niszczyć”, Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym „Otwarte Drzwi”, Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół na Terenie Ziemi Darłowskiej i Gmin Ościennych,, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinie „Na dzisiaj” w Darłowie, Stowarzyszenie Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Darłowie, Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Darłowskiej, Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Darłowo, Stowarzyszenie Społeczno-Gospodarcze im. Bogusława X, Stowarzyszenie Właścicieli Posesji przy ul. Reymonta, Szkolny Morski Klub Żeglarski „Albatros” przy Zespole Szkół Morskich w Darłowie, Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce – Koło w Darłowie, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Darłowskiej, Uczniowski Klub Sportowy „Ashihara Karate i Ju Jitsu”, Uczniowski Klub Sportowy „Sztorm – Darłowo”, Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Tornado” przy Miejskim Gimnazjum, Związek Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego, Związek Inwalidów Wojennych i Wojskowych, Związek Kombatantów Rzeczpospolitej Polski i Byłych Więźniów Politycznych Miejsko-Gminnych Zarząd Koła, Związek Sybiraków Koło Terenowe w Darłowie, Pływacki Uczniowski Klub Sportowy „NEON".

Uczestnicy spotkania z pełnomocnikiem burmistrza otrzymali specjalnie opracowany w tym celu Biuletyn Informacyjny nr 1/2008, w którym zawarto wszystkie aktualne informacje na temat projektów i grantów, jakie można pozyskać. Takie biuletyny będą opracowywane i udostępniane organizacjom pozarządowym. W trakcie dyskusji jej uczestnicy poparli inicjatywę biura współpracy z organizacjami pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego województwa zachodniopomorskiego o celowości utworzenia w Darłowie odległym o 200 km od Szczecina punktu konsultacyjnego o charakterze prawno – księgowym, które miałoby na celu usprawnienie funkcjonowania organizacji pozarządowych w tym rejonie. Można by uzyskiwać w nim m.in. informacje i porady w sprawie poprawnego trybu pisania wniosków o dotacje, prowadzenia dokumentacji księgowej, rozliczania dotacji itp.

 

W końcu lipca br. na portalu internetowym miasta Darłowo zostanie utworzona specjalna strona internetowa, która będzie bazą danych dla tych organizacji oraz źródłem bieżących informacji.  Ustalono, że takiego rodzaju spotkania będą się odbywać, co miesiąc w każdy drugi poniedziałek miesiąca o godz. 16 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego.

 

L.W.
Darłowo, ED 6/2008

Auta Retro

strona główna

o nas

reklama

kontakt

Serwis informacyjny o Ziemi Darłowskiej

infopomorze.pl | iwczasy.pl | plan.darlowo.pl | plan.dabki.info | plan.wicie.info
mapa.gmina.darlowo.pl

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2005-2009 www.infodarlowo.pl, www.infopomorze.pl