Portal informacyjny, największa baza informacji o Darłowie, Darłówku i gminie Darłowo oraz interaktywne plany i mapy.

  SERWIS INFORMACYJNY

  INFORMACJE DLA TURYSTÓW

  BAZA NOCLEGOWA

  MAPY I PLANY

  DZIAŁ OGŁOSZEŃ

  REKLAMA

Auta Retro

REKLAMY

"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku
"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku

Ogłoszenia Katalog Foto galeria Mapy

 

Echo Darłowa

Zespół Szkół im S. Żeromskiego przed termomodernizacją

Ocieplono i odnowiono samorządowe szkoły i przedszkola

Aby zmniejszyć straty cieplne i podwyższyć standardy bazy edukacyjnej w mieście Darłowo jego burmistrz Arkadiusz Klimowicz złożył ponad dwa lata temu wniosek o dofinansowanie projektu pod nazwą „Termomodernizacja szkół i przedszkoli na terenie miasta Darłowa”. Darłowski samorząd otrzymał na ten cel z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego o dofinansowanie w wysokości 869.144 euro (czyli około 3,4 miliona złotych). Fundusze te zwane potocznie norweskimi pochodzą z trzech krajów: EFTA (Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu), będących zarazem członkami EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego) t.j. Norwegii, Islandii i Lichtensteinu. Pieniądze przekazano miastu za pośrednictwem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Początkowo stanowiły one 85 procent kosztów planowanej termomodernizacji szkół i przedszkoli. Całkowita wartość przedsięwzięcia razem z robotami dodatkowymi wynosi 4.912.233 zł. Samorząd wyłożył na ten cel z budżetu miasta kwotę 1.517.733 zł. Ostatecznie okazało się, że biorąc pod uwagę różnice kursów i roboty dodatkowe miasto wyłożyło 38 % kosztów, a Fundusz dał 62%. W ramach tych sum nastąpiła wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana blacharki, docieplenie dachów i ścian oraz wykonanie nowych elewacji budynków należących do trzech miejskich przedszkoli nr 1, 2 i 3 oraz Miejskiego Gimnazjum im. Stanisława Dulewicza, Zespołu Szkół im. Stefana Żeromskiego i Zespołu Szkół w Darłówku.

W październiku i w listopadzie roku ubiegłego rozstrzygnięto przetargi na termomodernizację trzech przedszkoli oraz czterech szkół, i przekazano poszczególnym wykonawcom place budowy. Obecnie trwają końcowe odbiory wykonanych robót w poszczególnych placówkach oświatowych.

Zespół Szkół im. S. Żeromskiego wraz z salą gimnastyczną i łącznikiem zajmuje powierzchnię 1305 m2. Ocieplono tam dach szkoły 15 cm warstwą wełny mineralnej i wymiano pokrycia dachu dachówką ceramiczną. Dachy płaskie: sali gimnastycznej i łącznika pokryto termozgrzewalną papą. Wymieniono wszystkie rynny, rury spustowe i przeprowadzono obróbka blacharską. Wymieniono 101 okien i wszystkie drzwi. Docieplono styropianem 1.158 m2 ścian i wełną mineralną 1.464 m2 dachów. Całkowity koszt termomodernizacji Zespołu szkół im S. Żeromskiego wyniósł 908.214 zł.

Przy okazji warto wspomnieć, że w końcu 2007 r. dodatkowo kosztem 61 tysięcy zł wymieniono w Zespole Szkół kocioł grzewczy na nowy gazowy bardziej ekonomiczny i bezpieczniejszy o mocy 150 KW służący do ogrzewania wszystkich budynków szkolnych.

Miejskie Gimnazjum im. S. Dulewicza wraz z salą gimnastyczną, łącznikiem, magazynkiem sportowym i częścią żywieniową zajmuje powierzchnię 1384 m2. Dla M G  termomodernizacja jest II etapem rewitalizacji szkoły. W pierwszym etapie przeprowadzono remont klas, pracowni komputerowej, korytarzy, pomieszczeń sanitarnych oraz modernizację sali gimnastycznej.

Obecnie zostały przeprowadzone następujące prace: ocieplono stropodach sali gimnastycznej, przeprowadzono termoizolację wszystkich ścian styropianem – (1584 m2) i wykonano nowe elewacje, docieplono 572 m2 dachów i pokryto  papą termozgrzewalną, wymiano blacharkę, parapety zewnętrzne, rynny dachowe i rury spustowe. Wymieniono także 75 okien i 6 drzwi.

Przy okazji usunięto pokrycie dachowe z falistych płyt azbestowo – cementowych z nad magazynku sportowego. Całkowity koszt wszystkich robot wyniósł 751.429 zł

Dzięki przeprowadzonemu ociepleniu i modernizacji budynków szkolnych obniżą się koszty ogrzewania budynków, poprawił się ich stan techniczny i estetyka.

W budynku Szkoły Podstawowej nr 3 im. Żołnierzy WOP nastąpiła wymiana 16 drzwi drewnianych na aluminiowe, wymieniono 99 okien stolarki  oraz termoizolacja stropodachu styropianem i papą termoizolacyjną (1.566 m2) oraz ścian (2.020 m2), a także wykonano nowa elewację wraz z blacharką. Wszystkie prace wykonano kosztem 1.122.809 złotych.

Podobny zakres prac został wykonany w Zespole Szkół w Darłówku na budynku głównym, gospodarczym oraz na sali gimnastycznej. Ogółem wymieniono 28 okien, 4 drzwi Docieplono 1.129 m2 ścian i 1.033 m2 dachów. Całkowity koszt wykonanych robot wyniósł 597.789 zł.

W Przedszkolu nr 1 przy ul. Morskiej wymieniono 26 okien, 3 drzwi i nowa elewację. Ponadto docieplono 629 m2 scian i 434 m2 Prace termomodernizacyjne zrealizowano kosztem 228.197 złotych.

Termoizolację obu budynków Przedszkola nr 2 prowadziło zajmie się przedsiębiorstwo budowlane ze Sławna kosztem 1.122.809 złotych. Pracami modernizacyjnymi objęto zarówno liczący sobie 107 lat budynek położony przy ul. M. Skłodowskiej - Curie jak i budynek główny oraz gospodarczy przedszkola, stojącego przy ul. Wieniawskiego. Ich powierzchnia zabudowy łącznie zajmuje 1673 m2. W ramach termomodernizacji tego przedszkola wymieniono: 99 okien, 16 drzwi, docieplono 4.298 m2 ścian oraz 1.666 m2 dachów. Podobnie jak i winnych szkołach i przedszkolach wymieniono rynny i blacharkę oraz pokrycie dachowe. 

W Przedszkolu nr 3 prace termomodernizacyjne wykonało przedsiębiorstwo usługowe  z Koszalina kosztem 401.445 złotych. Wymieniono tam 2 drzwi i 80  okien. Docieplono 398 m2 ścian i 313 m2 dachów. Ponadto na tym ponad stuletnim budynku dokładnie odrestaurowano boniowanie oraz ozdoby podokienne w elewacji frontowej. Po wakacjach dzieci i młodzież wrócą do odnowionych i bardziej ekonomicznych placówek oświatowych.

 

L. Walkiewicz
Darłowo, ED 7/2008

Zespół Szkół im. Żeromskiego po zakończeniu pracMiejskie Gimnazjum po dociepleniuSP nr 3 wygląd przed termomodernizacjąSP nr 3 po dociepleniuZespół Szkól w Darłówku po termomodernizacjiPrzedszkole nr 1 przed rozpoczęciem pracPrzedszkole nr 1 po termomodernizacjiPrzedszkole nr 2 w trakcie termomodernizacjiPrzedszkole nr 2 po zakończeniu pracPrzedszkole nr 3 przed termomodrnizacjąPrzedszkole „Jacek i Agatka” po termomodernizacji

Auta Retro

strona główna

o nas

reklama

kontakt

Serwis informacyjny o Ziemi Darłowskiej

infopomorze.pl | iwczasy.pl | plan.darlowo.pl | plan.dabki.info | plan.wicie.info
mapa.gmina.darlowo.pl

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2005-2009 www.infodarlowo.pl, www.infopomorze.pl